Årsberetninger

Årsberetninger

På denne side finder du årsberetninger for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU) Region Sjælland fra 2015 til og med den seneste udgivelse.

Årsberetningerne er udarbejdet i henhold til forretningsordenen for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget.

KAP-S er nedsat af KEU. Det er KAP-S’ opgave at implementere de beslutninger, som KEU træffer.