Kort introduktion til pakken

KAP-S udbyder i samarbejde med Lægemiddelenheden klyngepakken “Afhængighedskabende medicin”.

Afhængighedsskabende medicin har for øjeblikket stort fokus politisk og i medier. Styrelsen for Patientsikkerhed har skærpet kravene omkring udskrivelse af disse præparater, ligesom tilsyn med ordination og procedurer på dette område, er på listen over målepunkter for almen praksis.
Området kan være udfordrende og ressourcekrævende, og mange af patienterne kan være nervøse for at blive trappet ud af den medicin, de måske har fået i mange år.

Læs hele klyngepakken her – Deltagelse er gratis.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser, kontakt Lægemiddelenheden ved Mikala Holt Havndrup på telefon 2917 9236 eller mail lmenheden@regionsjaelland.dk

Vejledninger for udtræk af data i eget lægesystem

X