Kort introduktion til pakken

KAP-S udbyder i samarbejde med Lægemiddelenheden klyngepakken “Antibiotika – rationel farmakoterapi”.

Sundheds- og Ældreministeriet har fastlagt overordnede mål for antibiotikaforbruget i en national handleplan frem mod 2020. Målene går ud på at begrænse det samlede forbrug og anvende en større andel smalspektret antibiotika.
Med denne klyngepakke arbejder vi med rationel ordination af antibiotika med udgangspunkt i egne data.

Læs hele klyngepakken her – Deltagelse er gratis.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser, kontakt Lægemiddelenheden ved Mikala Holt Havndrup på telefon 2917 9236 eller mail lmenheden@regionsjaelland.dk

Vejledninger for udtræk af data i eget lægesystem kan ses her.

X