Kort introduktion til pakken

KAP-S udbyder i samarbejde med Lægemiddelenheden DGE-pakken “Antibiotika – rationel farmakoterapi”.

Sundheds- og Ældreministeriet har fastlagt overordnede mål for antibiotikaforbruget i en national handleplan frem mod 2020. Målene går ud på at begrænse det samlede forbrug og anvende en større andel smalspektret antibiotika.
På DGE-mødet arbejder vi med rationel ordination af antibiotika med udgangspunkt i egne data.

Læs hele DGE-pakken her – Deltagelse er gratis.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser, kontakt Lægemiddelenheden ved Mikala Holt Havndrup på telefon 2917 9236 eller mail lmenheden@regionsjaelland.dk

Vejledninger for udtræk af data i eget lægesystem kan ses her.

X