MitID – trin for trin guide

MitID – trin for trin guide

MitID Erhverv support 33 98 00 20

Virksomhedsejeren/Ledelsesrepræsentanten.

Log på medarbejdersignatur.dk Nets DanID – Nets DanID (medarbejdersignatur.dk)

 1. Log på selvbetjening og ryd op i medarbejdere
  1. slet de medarbejdere der ikke mere arbejder for praksis
  1. tjek at alle har tilknyttet en mailadresse
  1. tjek at alle har CPR nummer tilknytning og at medarbejderens cpr nummer fremgår korrekt
  1. tjek at navn på medarbejderen er identisk med det navn der fremgår af medarbejderens sundhedskort
  1. tjek at alle har et RID nummer
 2. Start tilslutning Du skal tilslutte din organisation, MitID Erhverv (nemlog-in.dk)
 3. Log ind med dit private MitID eller NemID (Log på hos MitID Erhverv – tilslut)
 4. Vælg den organisation der skal tilsluttes (hvis der vises en liste med flere organisationer)
 5. Acceptér vilkår …….. og følg instruktionerne på skærmen
 6. Vælg en organisationsadministrator
  1. En administrationsadministrator står for
   1. at sætte jeres organisation op i MitID Erhverv
   1. importere administratorer og brugere fra NemID medarbejdersignatur samt de rettigheder, der er knyttet til brugerne.
   1. tildele roller til administratorer.
   1. vælge, hvilke identifikationsmidler I ønsker at tilbyde brugerne i organisationen.
 7. ….. følg instruktionerne på skærmen
 8. Bekræft og godkend tilslutning

Organisationsadministrator.

Den valgte organisationsadministrator modtager en e-mail med link til opsætning af organisationen i MitID Erhverv.

 1. Klik på linket i den modtagne e-mail ELLER
 2. Gå til MitID Ehvervs forside Startside – MitID Erhverv (mitid-erhverv.dk)
 3. Log på MitID Erhverv via menuen
 4. Log ind med dit private MitID
 5. Start import (fra NemID) af administratorer og brugere
  1. Hvis I vælger at importere jeres brugere og administratorer, flyttes alle brugere som i dag har en NemID medarbejdersignatur til MitID Erhverv. Det betyder, at brugernes og administratorernes roller og rettigheder overføres sammen med brugerne.
   På den måde vil brugeren have de samme adgange som før fx adgang til at læse digital post, til Skat, Tinglysning eller indberette barsel. Adgangene er tilknyttet det ID nr. (RID nummer), der er tilknyttet brugerens NemID medarbejdersignatur.
 6. …… når importen er gennemført
 7. Du får nu vist en oversigt over importerede medarbejdere/brugere
 8. Vælg hvordan brugerne skal logge ind (med MitID app, kodeviser, kodeoplæser eller chip)
 9. Vælg om brugerne skal anvende deres private MitID eller have et særskilt MitID
  1. Hvis flere CVR numre deler personale skal du vælge et særskilt MitID fx en kodeviser. En bruger med et særskilt MitID til erhvervsbrug kan benytte det samme brugernavn i to eller flere organisationer, hvis begge eller samtlige organisationer tillader det. Det kaldes et delt identifikationsmiddel. Husk at vinge tilladelse til delt identifikationsmiddel af.
 10. Du vælger nu øvrig opsætning i MitID Erhverv. Det gælder fx oplysninger om kontaktinformation til fakturering m.m.

Opsætningen af organisationen i MitID Erhverv er nu gennemført.

Inden du fortsætter kan det være en fordel at gå til Indstillinger. Her vælger du identifikationsmidler og vinger dit foretrukne valg af (markering af stjerne til højre for teksten).


Start aktivering af brugerne (masseaktivering)

 1. Markér alle brugere til aktivering ved at markere firkanten til venstre over listen – eller aktiver dem i puljer. 
 2. Klik på knappen Aktivér brugere
 3. Vinduet Vælg identifikationsmidler åbner. Markér de relevante identifikationsmidler og klik på knappen Næste.
 4. Vinduet Bekræft og start aktivering af brugere åbner. Klik på knappen Aktivér brugere.
 5. Vinduet Kvittering åbner. Klik på knappen Afslut. Alle aktiverede brugere modtager en e-mail med et aktiveringslink.
 6. Vinduet lukker og de aktiverede bruger er fjernet fra listen og fremgår nu under menupunktet Brugere.
 7. Når alle brugere i listen er aktiveret, forsvinder punktet Importerede brugere fra venstremenuen. 

Start aktivering af brugerne (enkeltvis)

 1. Log ind i MitID Erhverv. Her finder du en oversigt over de brugere som er blevet flyttet fra fra NemID medarbejdersignatur til MitID Erhverv – eller som er nyoprettet.
 2. Vælg den bruger du ønsker at aktivere. Siden Brugerinformation åbner og brugerens data vises.
  1. hvis bruger er oprettet med CPR-nummer, så kan brugeren aktivere sig ved blot at autentificere sig med sit private MitID én gang – og herefter vælge hvilket type identifikationsmiddel hun/han ønsker at anvende fremadrettet.
  1. hvis bruger er oprettet med fødselsdato, så vil du skulle overdrage aktiveringskode til brugeren, som hun/han skal anvende i aktiveringsforløbet.
 3. Kontroller at brugerens data er korrekt. Under identifikationsmidler kan du vælge hvilket identifikationsmiddel brugeren kan benytte:
  1. du kan vælge, at spørge brugeren om han/hun vil benytte sit private MitID, hvis jeres organisation tillader det.
  1. du kan vælge at tildele brugeren et særskilt MitID til erhvervsbrug.
 4. Vælg knappen Aktivér. Siden Brugeren er oprettet og skal aktiveres med midlertidig aktiveringsskode åbner.
 5. Vælg knappen Vis. Brugerens midlertidige aktiveringskode vises. Den midlertidige aktiveringsskode skal overdrages til brugeren på en sikker måde, så brugeren senere kan aktivere sig selv i MitID Erhverv.
  1. Husk at gemme den midlertidige aktiveringskode indtil brugeren har aktiveret sig selv.

Bruger.

Aktivering med privat MitID

 1. Start aktiveringen via linket i mailen fra MitID Erhverv, for at begynde aktiveringen af din brugerprofil. Siden Aktivér din bruger åbner.
 1. Vælg knappen Aktivér bruger. Siden Log ind med dit private MitID åbner.
 2. Dit private NemID/MitID bruges kun til at bekræfte din identitet én gang ved aktivering og bliver ikke delt med andre. Vælg knappen Næste. Siden Login åbner i et nyt vindue.
 3. Indtast dit private MitID. Vælg knappen Næste. Siden Vil du bruge dit private MitID.
 4. Tjek af om du ønsker at benytte dit private MitID ID-middel fremover ved login med din bruger.
 5. Indtast aktiveringskoden på 8 cifre, du har fået af din brugeradministrator. Vælg knappen Næste. Siden Kvittering åbner.
 6. Kontrollér at informationen på kvitteringssiden er korrekt.

Aktivering med særskilt MitID

Du er på siden Aktivér identifikationsmidler. Kontroller at det er det rigtige identifikationsmiddel du har valgt. Vælg knappen Næste.

 1. Kontrollér at det fysiske identifikationsmiddel er valgt: kodeviser, kodeoplæser eller chip. Vælg knappen Næste. Siden Opret MitID Erhverv bruger-id åbner. 
 2. Indtast dit unikke bruger-ID. Vælg knappen Næste. Siden Indtast mobilnummer åbner.
 3. Indtast dit mobilnummer. Du modtager en SMS med en verifikationskode på din mobiltelefon. Vælg knappen Næste. Siden Aktivering af MitID ID-midler åbner.
 4. Du får nu et overblik over dine valg. Kontrollér at dit identifikationsmiddel er valgt. Vælg knappen Næste. Siden Indtast verifikationskode åbner.
 5. Indtast verifikationskoden. Vælg knappen Næste. Siden Aktivéring af MitID app/-chip/-kodeviser/-kodeoplæser åbner.
 6. Vælg knappen Start aktivering af MitID app/-chip/-kodeviser/ eller -kodeoplæser. Indholdet af siden som åbner er afhængigt af hvilket identifikationsmiddel der er valgt.
 1. Hvis MitID app er valgt:
  1. Her vælger du, om du vil anvende den MitID app, som du allerede har installeret som privatperson, eller om du vil downloade en MitID app på en ny enhed. Vælg knappen Start aktivering. Siden Download og aktivér MitID App åbner.
  2. Åben MitID app’en på den relevante enhed, fx på din mobiltelefon. Undlad at lukke opsætningsguiden, da du skal bruge aktiveringskoden, når du aktiverer app’en.
  3. Nyt vindue åbner i MitID. Følg guiden på MitID.dk. Vælg knappen Fortsæt. Siden Min profil i MitID Erhverv åbner.
 2. Hvis fysisk identifikationsmiddel er valgt skal du følge vejledningen fra MitID.dk for at aktivere det valgte særskilte MitID ID-middel.
 3. Når identifikationsmidlet er aktiveret, vil du få vist en kvittering.

Nye begreber

I MitID Erhverv er der tre administratorroller:

 • Organisationsadministrator: Kan udpege bruger- og rettighedsadministratorer. Organisationsadministratoren administrerer desuden organisationens indstillinger og kan oprette og godkende fuldmagter.
 • Brugeradministrator: Kan oprette nye brugere, der er knyttet til jeres organisation. Det er kun brugeren selv, der kan aktivere brugerprofilen.
 • Rettighedsadministrator: Kan tildele rettigheder til offentlige tjenester til jeres brugere.

Hjemmeside med gode billeder og forklaringer ift MitID Erhverv:

MitID Erhverv | LDD (danskedaginstitutioner.dk)