Akkreditering i almen praksis

Kontaktoplysninger på akkrediteringskoordinator:

Lisbet Ellebæk Trustrup
Tlf.: 9356 6195
Mail: ltrh@regionsjaelland.dk

Hvad er akkreditering (DDKM)?

DDKM er kort for Den Danske Kvalitetsmodel, som er et nationalt og tværgående akkrediteringssystem for det danske sundhedsvæsen.

Du kan her læse mere om hvad akkreditering er.

E-læringmodul

KAP-S har lavet et e-læringsmodul for at bygge en bro mellem IKAS, DDKM og vores workshops.KAP-S har valgt at satse på e-læring som Blended learning, der kombinerer den netbaserede læring med tilstedeværelsesundervisning. Vi har her på hjemmesiden bygget en bro mellem IKAS, DDKM og KAP-S workshops indenfor akkreditering og e-læringsmodulet.

Find e-læringsmodulet her.

X