5. Besøg af surveyor

Akkrediteringerne af almen praksis begyndte 1. januar 2016.

Alle de omfattede praksis skal være akkrediteret senest 1. januar 2019, medmindre din praksis ophører indenfor et tidsrum på 5 år. Du har mulighed for at læse mere om dispensation her.

Det er IKAS, der står for planlægning af survey. Advisering om dato for survey vil ske til den enkelte praksis ca. 12 måneder inden den konkrete surveydato.

Der vil blive ydet et implementeringsbidrag på 10.000 kroner per ydernummer, og gennemført akkreditering vil udløse yderligere et honorar på 10.000 kroner.

I denne video fortæller praktiserende læge Pia Koefoed om, hvordan et besøg af en surveyor i forbindelse med akkreditering helt konkret foregår.

Del jeres dokumenter med IKAS
For at surveybesøget bliver så effektivt som muligt, er det en god idé, at surveyorerne kan læse klinikkens skriftlige materiale 7 dagen inden surveybesøget. Hvis I anvender DAK-E’s akkrediteringssite til klinikkens dokumenter, kan I for hvert enkelt indikator dele dokumenter med IKAS. Det kan opnås ved at afkrydse feltet “Del med IKAS”. I kan også lægge alle jeres dokumenter sammen i én fil og dele med IKAS, hvis I synes det er for besværligt at uploade filer flere steder. Det vigtigste er, at IKAS får adgang til dokumenterne. Det vil gøre deres besøget bedre og hurtigere.

X