1. Hvad er akkreditering?

Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) er et nationalt og tværgående akkrediteringssystem for det danske sundhedsvæsen. Men hvad er akkreditering helt præcist?

Akkreditering har til formål at:

  1. fremme kvaliteten af patientforløb.
  2. fremme udviklingen af den kliniske, organisatoriske og patientoplevede kvalitet.
  3. synliggøre kvaliteten i sundhedsvæsnet.

I denne video kan du høre Gregers Hansen-Nord, praktiserende læge i Mørkøv. Han fortæller om baggrunden for akkreditering og Den Danske Kvalitetsmodel i almen praksis.

Dispensation
En praksis, der forventes at ophøre inden for et tidsrum på 5 år, det vil sige inden 31. august 2019, grundet alder eller sygdom, forpligtes ikke til at implementere DDKM (overenskomstens § 92 stk. 6)

Dispensationsansøgningerne administreres ud fra følgende:

  • Dispensationsansøgningen skal være Samarbejdsudvalget (formandsskabet) i hænde senest 1 måned efter modtagelse af surveydato, der er oplyst af IKAS til den pågældende praksis.
  • Det skal i ansøgningen sandsynliggøres at praksis ophører inden 31. august 2019 på grund af sygdom eller alder.
  • Det er hele praksis, der skal ophøre og ikke blot en andel af lægerne i en praksis.

Praksis med dispensation kontaktes af de regionale Samarbejdsudvalg (Primær Sundhed, almen teamet) senest 1. december 2016 for en bekræftelse af ophør. I fald ophøret ikke bekræftes indgår praksis i akkrediteringsrunden op til den 1. januar 2019.

Ansøgning om dispensation sendes til primaersundhed@regionsjaelland.dk.

 

Gå videre til del 2: Fra akkreditering til kvalitetsudvikling

X