2. Fra akkreditering til kvalitetsudvikling

I denne video kan du høre Gregers Hansen-Nord, praktiserende læge i Mørkøv, fortælle om at deltage i det pilotprojekt om akkreditering, som har dannet udgangspunkt for den model, som almen praksis skal akkrediteres efter. Pilotprojektet har bidraget til konkret kvalitetsudvikling.

Ændringer i praksis efter akkreditering

I denne video kommer praktiserende læge, Pia Koefoed, med tre konkrete eksempler på ændringer i praksis efter akkreditering. Hør bl.a. om hvordan hun erfarede, hvordan nogle praksis havde fået udnævnt en ansvarlig for UTH (utilsigtede hændelser). De udnævnte stod herefter for at indrapportere og følge op. Netop at undgå nye UTH’er.

Pia Koefoed arbejder til dagligt for Lægehuset Søndre Allé i Køge, og har været med i et pilotprojekt for almen praksis som surveyor.

Tidsforbrug per klinikejer

I denne video kan du høre Gregers Hansen-Nord, praktiserende læge, fortælle om, hvor meget tid hver klinikejer brugte på akkreditering i pilotprojektet i Lægehuset Mørkøv. Gregers Hansen-Nord har været med til at lave de akkrediteringsstandarder, der indgik i pilotprojektet. Efterfølgende har han også været med til at lave dem, der er gældende fremadrettet.

Nogle læger fortalte i evalueringen, at de indledningsvist var skeptiske, men at de efterfølgende kunne se, at det har været godt at få talt klinikkens procedurer og arbejdsgange igennem.

 

Gå videre til del 3: Få hjælp og støtte til akkreditering

X