3. Få hjælp og støtte til akkreditering

KAP-S yder hjælp og støtte til akkreditering. Ved spørgsmål kan I kontakte vores KE-konsulent Jakob Olsen på telefon 4020 4468 eller på mail: olsen@dadlnet.dk.

Ved behov har I mulighed for at få besøg af en lægelig akkrediteringskonsulent og/eller en datakonsulent.

Materialer

Ændring i hygiejneregler

IKAS har oplyst om følgende ændring i hygiejneregler, som oprindelig kommer fra Statens Serum Institut:

Ved genbehandling af semikritisk udstyr (fx GU-instrumenter) er det – modsat hvad der fremgår af NIR – acceptabelt at erstatte ”rengøring + desinfektion” med ”rengøring + tørsterilisation eller autoklavering”.

Det understreges, at når det gælder genbehandling af kritisk udstyr (der gennembryder hud eller slimhinder eller lægges ind i sterilt område), er det fortsat ikke acceptabelt at springe desinfektionstrinnet over. Her kan man altså ikke nøjes med ”rengøring + tørsterilisation eller autoklavering”.

Ny information fra IKAS (april 2017)

IKAS modtager en del henvendelser fra praksis, der overvejer at indkøbe opvaskemaskine til instrumenter, og vi har indtryk af, at en del på den ene eller den anden måde har hørt om maskiner af fabrikatet ASKO. Vi svarer, at vi ikke kan vurdere konkrete maskiner. Generelt er det ikke nok at interessere sig for, hvilken temperatur og tid, den angiver at kunne holde, men også om detaljer i måden, den fungerer på, og hvor sikkert den holder temperaturen. En maskine, der er CE-mærket og opfylder ISO 15883 lever op til kravene til en instrumentopvaskemaskine. Hvis en maskine ikke gør det, må man høre hos Statens Serum Institut, den centrale enhed for infektionshygiejne, som er dem, der fastsætter de retningslinjer, vi følger, om den alligevel kan anvendes.

Men vi gør også opmærksom på, at praksis bør overveje, hvor stort deres behov for en instrumentopvaskemaskine er. Hvad er det for instrumenter, der skal genbehandles? Hvis det er semikritisk udstyr, altså udstyr, der ikke gennembryder hud eller slimhinde og ikke føres ind i sterile områder, kan det måske gøres nemmere. Semikritisk udstyr, hvor der ikke er hulheder eller samlinger (fx GU-spekler), kan desinficeres ved grundig vask efterfulgt af behandling i tørsterilisationsovn (dette er ikke udtrykkeligt nævnt i den nationale infektionshygiejniske retningslinje, men kan – oplyst af SSI til IKAS – accepteres). Hvis der skal genbehandles ”småting”, som gennembryder hud/slimhinde og altså skal regelret steriliseres, kan desinfektionstrinnet ske ved ”mikrobølgeovnsmetoden”, som er beskrevet i NIR. Men man kan også overveje, om det i virkeligheden ville være en fordel at bruge engangsudstyr.

IT-sikkerhed

KAP-S’ datakonsulenter kan hjælpe med akkrediteringsstandard 2.5, som omhandler den fortrolige omgang med patientens data. Datakonsulenterne kan komme på besøg i praksis, hvor de scanner jeres netværk, tjekker de fysiske forhold og efterfølgende uddanne hele praksis i hensigtsmæssig håndtering af personfølsomme data.

Datakonsulenterne udarbejder en IT-sikkerhedsrapport og et udkast til en IT-sikkerhedspolitik, som praksis kan drage nytte af i forbindelse med arbejdet med akkrediteringsstandarden 2.5.

Ønsker I et besøg af vores datakonsulenter, kan I kontakte:

  • Jeanette Andersen, telefon 20 87 19 06
  • Thomas Steen Nielsen, telefon 51 68 02 85

I kan også skrive til datakonsulenterne på: datakonsulenter@regionsjaelland.dk

Kursus i hjerte-lungeredning

KAP-S udbyder et kursus i hjerte-lungeredning (standard 2.4). Som udgangspunkt udbydes der et i hver kommune. Kurserne er gratis, og tilmelding kommer til at ske på vores hjemmeside: kap-s.dk/kurser.

I har også mulighed for at anvende et privat undervisningstilbud i hjerte-lungeredning. Gør I brug af dette, støtter KAP-S – ved indsendelse af elektronisk faktura via virk.dk – praksis med op til 2.000 kroner.

Fyraftensworkshops

Ca. et år, og igen ca. 3 måneder inden survey, inviterer KAP-S til Fyraftensworkshops i form af henholdsvis en opstarts-workshop og en “sidste-check”-workshop. Tilmelding kan ske på kap-s.dk/kurser.

I denne video fortæller praktiserende læge Pia Koefoed mere om indholdet i vores fyraftensworkshops.

X