Kort introduktion til pakken

KAP-S udbyder i samarbejde med praktiserende læge Peder Christian Reistad pakken “Hypo- og hyperthyreose hos voksne”.

Hensigten er, at give inspiration til, hvordan du kan ændre din nuværende måde at organisere thyreoideakontroller på, samt en viden om den bedst mulige behandling.
Du kan forvente at blive opdateret på den nyeste viden, samt få forslag og ideer til konkret behandling af dine thyreoideapatienter.

Læs hele DGE-pakken her – Deltagelse er gratis.

KAP-S har samlet et overblik over vejledninger for udtræk af data i eget lægesystem, DSAM vejledninger og Ordiprax mfl. De kan alle ses her

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser, kontakt praktiserende læge Peder Christian Reistad på tlf.: 2311 2809

X