Kort introduktion til pakken

KAP-S udbyder i samarbejde med POL-S DGE-pakken “Samtaler til god personaleledelse”.

Vi gennemgår de forskellige typer af samtaler, der kan bruges som løftestang for motivation, produktivitet og trivsel i det daglige arbejde. Vi kommer ind på MUS-samtalen, den vanskelige samtale, ansættelsessamtalen og omorganiseringssamtalen.

Som personaleleder skal du være klædt på til at håndtere forskellige typer af samtaler med medarbejderne. Samtalerne er en del af din lederværktøjskasse.
Udeladelse af vigtige samtaler eller forkerte/uheldige samtaler, kan give anledning til dårligt arbejdsklima, faldende produktivitet, konflikter og unødvendige misforståelse.

Du får guidelines til god og effektiv forberedelse, gennemførelse og opfølgning af de forskellige samtaletyper. Du får også en liste over vigtige opmærksomhedspunkter med både muligheder og faldgruber.

Læs hele DGE-pakken her – Deltagelse er gratis.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser, Kontakt POL-S teamkoordinator Sonja Rasmussen på tlf.: 9357 0088 eller via mail: Sora@regionsjaelland.dk

X