Kort introduktion til pakken

KAP-S udbyder i samarbejde med lægefaglig konsulent Rune Ahrensberg pakken “Tidlig opsporing af kræft”.

Kræft er en hyppig dødsårsag i Danmark. Hver 3. dansker får kræft og hver 4. dør af kræft.
De fleste kræftudredninger starter i almen praksis. Det giver os en ansvarsfuld og ikke altid nem rolle i den tidligere opsporing af kræft

Du vil få praktiske redskaber til at forbedre dine diagnostiske færdigheder, men også refleksion over egne praksis i forløb, hvor der sjældent foreligger en facitliste.

Læs hele DGE-pakken her – Deltagelse er gratis.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af materiale, kontakt lægefaglig konsulent Rune Ahrensberg på mail runeahrensberg@live.dk
For dataudtræk kontakt datakonsulenterne på mail datakonsulenter@regionsjaelland.dk

KAP-S har samlet et overblik over vejledninger for udtræk af data i eget lægesystem, DSAM vejledninger og Ordiprax mfl. De kan alle ses her

X