Vejledning til dataudtræk i eget lægesystem

KAP-S har samlet et overblik over vejledninger for udtræk af data i eget lægesystem, DSAM vejledninger og Ordiprax mfl.

Vejledninger for Ordiprax

Udtræk af data i eget lægesystem

Vejledningerne beskriver med tekst og skærmdumps (med talangivelse), hvordan du kan fremsøge dine patienter.
Der er beskrevet enkelte eksempler til brug i praksis med afsæt i KAP-S’ DGE pakker.

Har du spørgsmål til udtræk af data, kontakt eget lægesystem eller datakonsulenterne.

X