Efteruddannelse: DGE

Gruppeleder

Genregistrering af DGE-gruppe

Som noget nyt har du, som gruppeleder, ansvar for at gå ind på dge-sjaelland.dk og gen-registrere gruppen, hvert år inden den 31. december. Vejledningen til dette kan findes på side 37 i håndbogen for DGE-Sjælland, som findes her. Det kan evt. gøres, når du er inde og evaluere årets sidste møde. Vi har brug for fremadrettet at vide, at alle registrerede DGE-grupper fortsat er aktive.

Alle aktive DGE-grupper vil løbende blive kontaktet af efteruddannelsesvejlederne, med henblik på understøttelse af gruppens arbejde.

Gruppeledertræf

Der afholdes, hvert år et Gruppeledertræf for DGE-grupperne i Region Sjælland.

Træffet kan have forskelligt fokus fra år til år, men der er altid fokus på netværk grupperne imellem.

Her kan du se her, hvornår det næste træf er.