Gruppeleder
Efteruddannelse: DGE

Gruppeleder

Genregistrering af DGE-gruppe

Som noget nyt har du, som gruppeleder, ansvar for at gå ind på dge-sjaelland.dk og genregistrere gruppen, hvert år inden den 31. december. Vejledningen til dette kan findes på side 37 i håndbogen for DGE-Sjælland. Det kan evt. gøres, når du er inde og evaluere årets sidste møde. Vi har brug for fremadrettet at vide, at alle registrerede DGE-grupper fortsat er aktive.

Alle aktive DGE-grupper vil løbende blive kontaktet af efteruddannelsesvejlederne, med henblik på understøttelse af gruppens arbejde.

Gruppeledertræf

Vi har netop afholdt gruppeledertræf, hvor vi dels gennemgik de nye tiltag, og dels havde fokus på gruppelederens rolle. Det var nogle gode dage, og vi håber rigtig meget at se så mange af jer som muligt til næste års gruppeledertræf.

Næste år afholdes gruppeledertræffet den 27.-28. september 2019, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Sidder du med en ide til, hvad næste års gruppeledertræf kunne handle om, hører vi gerne fra dig.

Links