Handleplan 2017 – 2018

Kvalitetsudvikling og efteruddannelse i almen praksis

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis skal fremme arbejdet med kvalitetsudvikling og efteruddannelse blandt de praktiserende læger i Region Sjælland. Udvalget er paritetisk sammensat med medlemmer fra PLO Sjælland og Region Sjælland. Udvalget har for perioden 2017 – 2018 udarbejdet en handleplan, der skal dække kommende års arbejde indenfor understøttelse af efteruddannelse og kvalitetsudvikling i Region Sjælland.

I det sammenhængende sundhedsvæsen er almen prakis en central aktør, og helt overordnet skal den nye handleplan være med til at ruse almen prakis til fortsat at arbejde på at forbedre befolkningens sundhed og levere de ydelser, som patienterne har behov for, på en effektiv og sammenhængende måde.

Formål med handleplanen

Handleplanen omhandler indsatser, som er rettet direkte mod de praktiserende læger i Region Sjælland i deres løbende kvalitetsarbejde. Alle handleplanens indsatsområder kan relateres til et eller begge af de overordnede formål. Det er vigtigt at understrege, at almen praksis i forhold til formålet om sammenhæng i patientforløb ikke har eneansvar for at sikre bedre sammenhæng, men at dette ansvar er delt mellem almen praksis, Region Sjælland og kommunerne i regionen.

Handleplanens indsatsområder.

Handleplanen består af syv indsatsområder. Det betyder dog ikke, at der ikke i udvalgets regi sker kvalitetsudvikling og efteruddannelse inden for andre områder. Handleplanen skitserer alene de områder, som udvalget har særligt fokus på i 2017 og 2018. Indsatsområderne er:

  • Systematisk Efteruddannelse
  • Lighed i sundhed
  • Multimorbiditet
  • Organisation og ledelse
  • Akkreditering
  • Medicinordination

Følgende to tværgående indsatsområder er også en del af handleplanen.

  • Sammenhæng i patientforløb
  • Forskning i almen praksis

Vil du gerne læse hele handleplanen?

Du har mulighed for at læse den dybdegående handleplan her.

 

X