Handleplan 2017 – 2018


Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU) har udarbejdet en handleplan for de kommende års arbejde med at understøtte kvalitetsudvikling og efteruddannelse i almen praksis i Region Sjælland.

Almen praksis er en central aktør i det sammenhængende sundhedsvæsen. Helt overordnet skal handleplanen ruste almen praksis til fortsat at arbejde på at forbedre befolkningens sundhed og levere de ydelser, som patienterne har behov for på en effektiv og sammenhængende måde.

Handleplanens indsatsområder er:

  • Systematisk Efteruddannelse
  • Lighed i sundhed
  • Multimorbiditet
  • Organisation og ledelse
  • Akkreditering
  • Medicinordination
  • Sammenhæng i patientforløb
  • Forskning i almen praksis

Du kan læse handleplanen her

 

X