FMK og dosisdispensering

af

Apotekerne flytter i den kommende periode alle dosisdispenseringskort til FMK

Apotekerne flytter i perioden 1. april – 15. juni 2020 alle dosisdispenseringskort(DD-kort) over på FMK. Dette gør dosisdispensering langt mere gennemsigtig for dig og det øvrige sundhedsfaglige personale med adgang til FMK, og sikrer et enstrenget forløb fra ordination til pakning.

Apoteket ændrer arbejdsgang, så de dosispakker efter lægemiddelordinationens dosering på FMK og ikke efter doseringen på recepten, som de gør for nuværende. Du skal sikre, at lægemiddelordinationen har en åben tilknyttet recept til dosisdispensering på FMK.

Har du spørgsmål til dette, så kontakt supporten hos din lægesystemleverandør eller datakonsulenterne

Lægemiddelordinationen skal have en god datakvalitet

Det apotek, hvor din patient modtager dosispakket medicin fra, vil i den kommende tid informere dig om, hvornår de opretter DD-kortene på FMK. Apoteket vil rette henvendelse til dig ved tvivlsspørgsmål.

Du kan hjælpe apoteket på vej ved at sikre, at der er en åben dosisdispenseringsrecept tilknyttet lægemiddelordinationen på FMK.

Husk når du ordinerer, at oprette doseringen som en struktureret dosering, enten som fast og/eller som p.n. ordination (der er en separat ”pose” til p.n. i dosisrullen). Skriv eksempelvis ikke hvilke ugedage medicinen skal gives i supplerende tekst. Dosering på bestemte ugedage skal fremgå af selve doseringen.

Når en ordination ikke længere skal dosispakkes, skal den tilknyttede dosisdispenseringsrecept annulleres.

Når en behandling ophører, er det ikke nok at annullere recepten, her skal selve lægemiddelordinationen seponeres (som du plejer).

Hvilke oplysninger får du som læge på FMK om dosisdispenseret medicin og om DD-kortet?

Dit system vil vise patientens DD-kort som en pdf-fil med aktuel og kommende periode. Dosispakket medicin er ofte til en 14 dages periode.

Der er i apotekernes implementeringsperiode to visninger af DD-kortet i FMK, et for de patienter hvor DD-kortet er konverteret til FMK og et hvis DD-kortet ikke er konverteret. Hvis det apotek, som patienten anvender endnu, ikke har konverteret DD-kortet til FMK vil visningen af DD-kortet i FMK (på side 2) vise en liste over de lægemidler, som er angivet til dosisdispensering.

Oplysninger fra FMK:

– Hvornår du har tidsfrist for ændringer til den næste dosispakning.

– Næste dosisrulles startdato og slutdato

FMK kontrollerer, at der findes gyldige recepter. Når der er 4 uger til en recept, der dosisdispenseres udløber, sender FMK automatisk en receptfornyelsesanmodning dig. 

Kommuner og hospitaler kan ligeledes se DD-kortet som pdf-fil i deres systemer. Borgere får adgang til deres DD-kort via sundhed.dk.

Vurderer du, at patienten i en periode ikke skal modtage dosispakket medicin, skal dosispakningen sættes i ”Bero”. Dette skal ske ved telefonisk kontakt til apoteket.

Midt i juni bliver det muligt at sætte i ”Bero” direkte fra dit lægesystem.

Når alle DD-kort er overført til FMK vil Sundhedsdatastyrelsen åbne op for en automatisering af denne funktion via FMK.

Læs mere her, samt FAQ omkring den nye dosisdispensering her