Stillingsopslag mhp. medarbejdere til Vidensnetværk for Almen praksis

af

Forskningsenhederne for Almen Praksis er gået sammen med Kræftens Bekæmpelse samt regionale kvalitetsenheder om etablering af et netværk vedrørende implementering af ny forskningsviden i praksis med fokus på kræftdiagnoser herunder forebyggelse, udredning og rehabilitering. I den forbindelse søger Forskningsenhederne for Almen Praksis medarbejdere til Forskningsenhederne for Almen Praksis i Aarhus, Odense og i København til at drive projektet i fællesskab med en femte medarbejder i Aalborg. Stillingerne er tidsbegrænsede til tre år.

Målet er, at netværket bliver et nationalt samlingspunkt for en indsats mod hurtig opsamling af ny viden og forskningsresultater, udbredelse og implementering i samarbejde mellem forsknings-, kvalitetsudviklings- og efteruddannelsesorganisationer i almen praksis. Samtidig skal netværket udvikle kvalitetsunderstøttende værktøjer baseret på praksisnær viden om kvalitetsudvikling og implementering, hvilke tiltag eksisterer, hvad virker bedst og hvorvidt skal der udvikles nye former for tiltag?

Læs stillingsopslaget her

Ansøgningsfrist d. 21. juni 2021.