KEU medlemmer

KEU i almen praksis i Region Sjælland er paritetisk sammensat med repræsentanter fra Region Sjælland og PLO Sjælland. Det er udvalgets overordnede opgave, at fremme arbejdet med kvalitetsudvikling og efteruddannelse blandt de almene praksis i regionenen.

Praktiserende læge, Cecilie Geiker

Formand

Cecilie Geiker
Praktiserende Læge
c.geiker@hotmail.com

Sundshedsfaglig chef, Preben Cramon

Næstformand

Sundhedsfaglig chef Preben Cramon
KU-Kvalitet
pdc@regionsjaelland.dk

Praktiserende læge, Diana Jensen

Medlem

Diana Jensen
Praktiserende Læge
diana@marsini.dk

Praktiserende læge, Søren Due-Andersen

Medlem

Søren Due-Andersen
Praktiserende Læge
sd-a@stevnslaegerne.dk

Praksisdirektør, Christina Lundgren

Medlem

Praksisdirektør Christina Sjøberg Lundgren
Primær Sundhed
chrilu@regionsjaelland.dk

Planlægningschef, Martin Grønberg Johansen

Medlem

Planlægningschef Martin Grønberg Johansen
KU-Plan
magrj@regionsjaelland.dk

Chefkonsulent for Primær Sundhed, Lise Åkerman

Medlem

Chefkonsulent Lise Åkerman
Primær Sundhed
laak@regionsjaelland.dk

Handleplan

Hvert 2. år bliver der udarbejdet en godkendt handleplan, som beskriver indsatsområderne, som udvalget har valgt. Hertil tilhører de aktiviteter, der planlægges indenfor de enkelte indsatsområder.

X