Kort om KEU

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland (KEU) er nedsat i henhold til §§ 115, 116 og 117 i Overenskomst for almen praksis i ”Landsoverenskomst om almen lægegerning”, april 2006 som et underudvalg under Samarbejdsudvalget for almen praksis i Region Sjælland.

KEU er paritetisk sammensat med repræsentanter fra PLO Sjælland og Region Sjælland. Se medlemmerne af udvalget her: KEU medlemmer

Opgaver
Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget skal overordnet set fremme arbejdet med kvalitetsudvikling og efteruddannelse blandt de praktiserende læger i Region Sjælland. Herudover skal udvalget:

  • tilskynde til og iværksætte konkrete udviklingsprojekter med deltagelse af de almen praktiserende læger i Region Sjælland
  • bidrage til implementering af centralt aftalte vejledninger og projekter, der sigter mod at fremme kvalitetsudvikling og efteruddannelse af almen praktiserende læger
  • formidle information til almen praktiserende læger om initiativer iværksat af KEU, af Fonden for Almen Praksis samt af andre centrale aktører
  • tilvejebringe og formidle relevante oplysninger, som kan bruges til kvalitetsudvikling i den enkelte praksis
  • medvirke til, at almen praktiserende læger kan deltage i tværfaglig kvalitetsudvikling mellem almen praksis og sygehusene i samarbejde med praksiskonsulentordningen
  • medvirke til fortsat kvalitetsudvikling på lægemiddelområdet
  • medvirke til at opnåede resultater fra såvel lokale projekter som projekter i andre regioner udbredes
  • medvirke til tværfaglig kvalitetsudvikling i primærsektoren i relation til det faglige samarbejde mellem almen praksis og dennes naturlige samarbejdspartnere
  • medvirke til udvikling af den forebyggende indsats i almen praksis

Handleplan
KEU udarbejder hvert andet år en handleplan, som beskriver, hvilke indsatsområder udvalget har valgt og hvilke aktiviteter, der planlægges iværksat indenfor de enkelte indsatsområder for den kommende 2 års periode. Læs mere om den gældende handleplan her: Handleplan

KAP-S
KEU har etableret et sekretariat, KAP-S (Kvalitet i Almen Praksis Sjælland), til at implementere udvalgets beslutninger. Læs mere om KAP-S her: Mød KAP-S

X