Poul Brix Pris

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets Initiativpris er en anerkendelse til en person fra almen praksis, som har gjort en særlig indsats for at engagere, inspirere og mobilisere læger og praksispersonale i Region Sjælland i kvalitetsudviklingsarbejdet i almen praksis.

Udvalget vil vægte kandidater, der enten gør en ekstraordinær indsats:

  • … for at profilere almen medicin på kvalitetsudviklingsområdet.
  • … har gjort en særlig indsats i arbejdet med organisationsudvikling inden for almen praksis.
  • … har vist vejen i forhold til at sikre rekruttering og/eller generationsskifte i almen praksis.

Initiativprisen er opkaldt efter Poul Brix Jensen (1942-2007), som nationalt var en pioner i arbejdet med kvalitetsudvikling og tidligere praktiserende læge i Nakskov og direktør i DSAM.

Prisen uddeles efter følgende kriterier:

  1. Prisen gives til en person eller gruppe af personer, der ikke alene har gjort en særlig indsats for at fremme kvalitetsudvikling i almen praksis, men også har vist handling og resultater.
  2. Der lægges vægt på initiativer som tager udgangspunkt i dagligdagen i almen praksis, og som øger kvalitet og arbejdsglæde.
  3. Initiativet skal være til glæde og fordel for andre end initiativtageren selv.
  4. Det anses som positivt, hvis initiativet er skabt på baggrund af et samarbejde mellem flere forskellige praksis i regionen – og gerne på tværs af sygehuse og kommuner.
  5. Det anses som positivt, hvis initiativet viser sig at indeholde mulighed for etablering af nye og spirende initiativer.

Næste gang Poul Brix prisen uddeles er på Store Praksisdag den 4. maj 2018.

Prisvinderen modtager 15.000 kr.

Send en begrundet indstilling til kap-s@regionsjaelland.dk senest den 1. marts 2018.

X