KAP-S og klyngearbejdet
KAP-S er DIN indgang til klyngearbejdet, og vi er klar til at understøtte processen både i etableringsfasen, facilitering af jeres klyngemøder samt i arbejdet med at bruge data til at understøtte kvalitetsudvikling.

Hjælpeværktøjer
Processen med at få etableret klyngerne er godt i gang. Skal du i gang med oprette af jeres klynge, har vi udarbejdet en pixi-vejledning, der guider dig igennem trin for trin om, hvordan du gør, og hvad du skal være opmærksom på. Yderligere hjælp kan findes på KiAP’s hjemmeside.

Fra data til kvalitet
I forhold til data arbejdes der i flere parallelle spor. Der er eksisterende data i regionerne, som vil kunne anvendes i klyngearbejdet. Der arbejdes på en afdækning af, hvordan disse data kan bruges. Sundhedsdatastyrelsen arbejder på at udvikle et system kaldet Ordiprax+, hvor der vil være medicindata til rådighed for jer i klyngerne. Det forventes udrullet i starten af 2019.

Forløbsplaner for KOL er implementeret i alle lægesystemer, og diabetes forventes at blive rullet ud i sidst i 2018, som på sigt giver data, der kan arbejdes med i jeres klynger. Derudover er der mulighed for at trække egne data i jeres klinikker, som kan anvendes i klyngearbejdet. Vores datakonsulenter kan hjælpe med at sikre korrekt kodning i praksis for at sikre valide data samt udtræk af egne data.

I KAP-S har vi lægelige konsulenter, datakonsulenter samt mulighed for at trække på lægemiddelenheden, som kan komme ud til jer i klyngerne og understøtte jer i arbejdet med at omsætte data til kvalitet. Dette vil være i en vekselvirkning mellem møder i klyngerne og indsatser hjemme i klinikken og i samarbejde med jeres praksispersonale.

KAP-S har også et tilbud via POL-S (Praksis, Organisation og Ledelse i Sjælland) om at understøtte den pædagogiske del til afholdelse af klyngemøder, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af møderne.

Klyngepakker
Til arbejdet i klyngen har vi udviklet konkrete klyngepakker. De respektive pakker ligger her på hjemmesiden, og der udvikles løbende nye pakker. De indikatorer, vi bruger i vores pakker, relaterer sig til OK 18, DSAM’s vejledninger, rationel farmakoterapi samt metoder og processer på et mere organisatorisk niveau.

De nuværende pakker er samlet i et inspirationshæfte, som du kan se her. Hæftet bliver også sendt ud til dig som klyngekoordinator, når jeres klynge er etableret.

Gå-hjem-møde for klyngekoordinatorer
Til yderligere inspiration har vi planlagt et gå-hjem-møde med det formål at etablere netværk, klyngekoordinatorer imellem, samt fortælle, hvad KAP-S kan understøtte med i klyngerne. Se program og tilmeld dig her

Du kan også deltage i PLO-E’s nationale klyngekoordinatorkursus, der holdes to gange primo 2019.
Kurserne holdes hhv. den 17. januar 2019 Viborg og den 5. marts 2019 i Køge. Se mere her

 

X