Klyngekoordinator
Klynger

Klyngekoordinator

Målet er at gøre det lettere for dig, som klyngekoordinator, at skabe basis for gode dialoger og momentum i arbejdet med data og samtidig sikre, at der både er plads til variation i de enkelte praksis og for de fælles faglige standarder.

Det kræver ledelsesmæssig facilitering at få et klyngesamarbejde til at fungere, og I får derfor også mulighed for at få sparring og hjælp i forhold til ideudvikling, mødeplanlægning, mødeafvikling og forandringsprocesser i praksis og supervision.

Det kan både være som opstart, ved opstået udfordringer med gruppedynamikken eller ved behov for at styrke den lærende kultur i klyngen.