Forebyggelse og behandling af diabetisk nefropati

Klyngepakke Sidst revideret 08. dec. 2022

Kort introduktion til pakken

Diabetisk nefropati er den hyppigste årsag til at udvikle dialysekrævende nyresvigt. Ca. 700 patienter i Danmark starter hvert år dialysebehandling eller nyretransplanteres[1]. Ca. 20 % af disse patienter har diabetisk nefropati. Diabetisk nefropati er desuden forbundet med stærkt øget kardiovaskulær dødelighed.

Ca. 33 % af alle patienter med type 2-diabetes får mikroalbuminuri[i]. Tilstedeværelsen af mikroalbuminuri indikerer øget risiko for død af hjerte-kar-sygdom og udviklingen af diabetisk nefropati. Ca. 8 % af alle patienter med type 2-diabetes udvikler makroalbuminuri.

[1] https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/endokrinologi/tilstande-og-sygdomme/diabetes-mellitus/diabetisk-nefropati/

[i] Type 2-diabetes – opfølgning og behandling. DSAM 2019

Hvorfor er dette vigtigt?

Diabetisk nefropati er den hyppigste årsag til nyreinsufficiens. Udvikling og progression af mikroalbuminuri kan forebygges gennem en tidlig og aggressiv behandling af hyperglykæmi og hypertension blandt andet med renin-angiotensin system blokade hos patienter med type 2-diabetes. Aggressiv behandling af hypertension nedsætter både progressionen af albuminuri og dødeligheden af hjerte-kar-sygdom.

Formålet med klyngepakken er at belyse, hvordan vi forebygger og behandler diabetisk nefropati. Der er fokus på tværsektorielt samarbejde og patienter i særlig risiko.

Hvad kan I forvente?

På klyngemødet vil I få et indblik i egne data, sammenholdt med de øvrige klyngemedlemmers data samt ideer til, hvilke udviklingsmuligheder I har, og hvad I har mulighed for at arbejde videre med i klinikken, sammen med praksispersonalet.

Hvis klyngen ønsker det deltager nefrolog og/eller endokrinolog fra Steno Diabetes Center Sjælland på mødet med henblik på, at drøfte:

 • Tværsektorielt samarbejde – hvilke patienter skal henvises og hvornår?
 • Forebyggelse og behandling – nyeste viden
 • Højrisiko patienter – hvem skal vi være særligt opmærksom på?

Forberedelse

Du har udskrevet Diabetes Overblik fra forløbsplansmodulet. Se et eksempel her

Du har evt. trukket relevante data i dit eget system, herunder sendt dem til klyngekoordinatoren inden mødet, så de kan anonymiseres.

Se eventuelt videoen “Diabetes og nyrerne” her.

Metode og materiale

Egne data – fra eget lægesystem/forløbsplansmodulet

Dataafsæt for klyngedrøftelsen er forløbsplaner for diabetes. Hver klyngedeltager trækker overblik over egne data (Diabetes Overblik).

Få eventuelt hjælp til dataudtræk via datakonsulenterne.

Drøftelse i klyngen

Drøft årsager til variation indenfor klyngen

 • Hvordan behandles patienter med diabetisk nefropati?
 • Hvordan følges op på patienter med diabetisk nefropati?
 • Hvem skal henvises til endokrinolog eller nefrolog – og hvornår?
 • Hvordan håndteres patienter i høj risiko for at udvikle diabetisk nefropati?
 • Hvordan skal vi screene for diabetisk nefropati?
 • Hvordan sikrer I, at patienterne får den nødvendige viden?

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet i klyngen?
 • Hvad tager I med hjem til praksis?
 • Hvilke tiltag vil I konkret tage, når I kommer hjem i praksis?

 

Opfølgende aktiviteter

Hvis I vælger at arbejde videre med temaet, så aftal en dato for et opfølgende møde. Hvis I vil følge udviklingen i de data, I har kigget på, skal der gå minimum et halvt år.

Drøft muligheden for fælles kompetenceudvikling af praksispersonalet. Såfremt praksis ønsker at organisere et decideret kursusforløb, kan der søges om godkendelse af kurset og refusion via PLO-E.

 

For facilitering af klyngemødet eller praksisudvikling:

Kontakt POL-S via [email protected]

Pris

Gratis

Varighed

2-3 timer

Pakkeudbyder

Pakken er udarbejdet i samarbejde med Steno Diabetes Center, Sjælland.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Janne Lorenzen, Programchef, Steno Diabetes Center Sjælland

Region Sjælland, Akacievej 7, 1. sal, 4300 Holbæk, Tlf.: 93576807. Mail: [email protected]

 

Lægefaglig konsulent: Berit Lassen, tlf.: 5188 2575

Mail: [email protected]

For dataudtræk:

Datakonsulent Fritze Flink tlf. 2560 3371 og  Thomas Nielsen tlf: 5168 0285
Mail: [email protected]

 

Materiale

Der kan søges om kursus godkendt til
refusion i PLO-E
Se PLO videoerne: Videomateriale

Kort introduktion til pakken

Diabetisk nefropati er den hyppigste årsag til at udvikle dialysekrævende nyresvigt. Ca. 700 patienter i Danmark starter hvert år dialysebehandling eller nyretransplanteres[1]. Ca. 20 % af disse patienter har diabetisk nefropati. Diabetisk nefropati er desuden forbundet med stærkt øget kardiovaskulær dødelighed.

Ca. 33 % af alle patienter med type 2-diabetes får mikroalbuminuri[i]. Tilstedeværelsen af mikroalbuminuri indikerer øget risiko for død af hjerte-kar-sygdom og udviklingen af diabetisk nefropati. Ca. 8 % af alle patienter med type 2-diabetes udvikler makroalbuminuri.

[1] https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/endokrinologi/tilstande-og-sygdomme/diabetes-mellitus/diabetisk-nefropati/

[i] Type 2-diabetes – opfølgning og behandling. DSAM 2019

Hvorfor er dette vigtigt?

Diabetisk nefropati er den hyppigste årsag til nyreinsufficiens. Udvikling og progression af mikroalbuminuri kan forebygges gennem en tidlig og aggressiv behandling af hyperglykæmi og hypertension blandt andet med renin-angiotensin system blokade hos patienter med type 2-diabetes. Aggressiv behandling af hypertension nedsætter både progressionen af albuminuri og dødeligheden af hjerte-kar-sygdom.

Formålet med klyngepakken er at belyse, hvordan vi forebygger og behandler diabetisk nefropati. Der er fokus på tværsektorielt samarbejde og patienter i særlig risiko.

Hvad kan I forvente?

På klyngemødet vil I få et indblik i egne data, sammenholdt med de øvrige klyngemedlemmers data samt ideer til, hvilke udviklingsmuligheder I har, og hvad I har mulighed for at arbejde videre med i klinikken, sammen med praksispersonalet.

Hvis klyngen ønsker det deltager nefrolog og/eller endokrinolog fra Steno Diabetes Center Sjælland på mødet med henblik på, at drøfte:

 • Tværsektorielt samarbejde – hvilke patienter skal henvises og hvornår?
 • Forebyggelse og behandling – nyeste viden
 • Højrisiko patienter – hvem skal vi være særligt opmærksom på?

Forberedelse

Du har udskrevet Diabetes Overblik fra forløbsplansmodulet. Se et eksempel her

Du har evt. trukket relevante data i dit eget system, herunder sendt dem til klyngekoordinatoren inden mødet, så de kan anonymiseres.

Se eventuelt videoen “Diabetes og nyrerne” her.

Metode og materiale

Egne data – fra eget lægesystem/forløbsplansmodulet

Dataafsæt for klyngedrøftelsen er forløbsplaner for diabetes. Hver klyngedeltager trækker overblik over egne data (Diabetes Overblik).

Få eventuelt hjælp til dataudtræk via datakonsulenterne.

Drøftelse i klyngen

Drøft årsager til variation indenfor klyngen

 • Hvordan behandles patienter med diabetisk nefropati?
 • Hvordan følges op på patienter med diabetisk nefropati?
 • Hvem skal henvises til endokrinolog eller nefrolog – og hvornår?
 • Hvordan håndteres patienter i høj risiko for at udvikle diabetisk nefropati?
 • Hvordan skal vi screene for diabetisk nefropati?
 • Hvordan sikrer I, at patienterne får den nødvendige viden?

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet i klyngen?
 • Hvad tager I med hjem til praksis?
 • Hvilke tiltag vil I konkret tage, når I kommer hjem i praksis?

 

Opfølgende aktiviteter

Hvis I vælger at arbejde videre med temaet, så aftal en dato for et opfølgende møde. Hvis I vil følge udviklingen i de data, I har kigget på, skal der gå minimum et halvt år.

Drøft muligheden for fælles kompetenceudvikling af praksispersonalet. Såfremt praksis ønsker at organisere et decideret kursusforløb, kan der søges om godkendelse af kurset og refusion via PLO-E.

 

For facilitering af klyngemødet eller praksisudvikling:

Kontakt POL-S via [email protected]

Praktiske oplysninger

Pris

Gratis

Varighed

2-3 timer

Pakkeudbyder

Pakken er udarbejdet i samarbejde med Steno Diabetes Center, Sjælland.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser:

Janne Lorenzen, Programchef, Steno Diabetes Center Sjælland

Region Sjælland, Akacievej 7, 1. sal, 4300 Holbæk, Tlf.: 93576807. Mail: [email protected]

 

Lægefaglig konsulent: Berit Lassen, tlf.: 5188 2575

Mail: [email protected]

For dataudtræk:

Datakonsulent Fritze Flink tlf. 2560 3371 og  Thomas Nielsen tlf: 5168 0285
Mail: [email protected]

 

Materiale

Der kan søges om kursus godkendt til
refusion i PLO-E
Se PLO videoerne: Videomateriale