Klynger

Fra data til kvalitet

I forhold til data arbejdes der i flere parallelle spor. Der er eksisterende data i regionerne, som vil kunne anvendes i klyngearbejdet. Der arbejdes på en afdækning af, hvordan disse data kan bruges. Sundhedsdatastyrrelsen arbejder på at udvikle et system kaldet Ordiprax+, hvor der vil være medicindata til rådighed for jer i klyngerne. Det forventes udrullet i slutningen af 2019.

Forløbsplaner for KOL og diabetes er implementeret i alle lægesystemer. Dette giver på sigt data, der kan arbejdes med i jeres klynger. Derudover er der mulighed for at trække egne data i eget lægesystem, som kan anvendes i klyngearbejdet. Vores datakonsulenter kan hjælpe med at sikre korrekt kodning, for at sikre valide dataudtræk af egne data.