Klynger

KAP-S og klyngearbejdet

KAP-S er DIN indgang til klyngearbejdet, og vi er klar til at understøtte processen både i etableringsfasen, facilitering af jeres klyngemøder samt i arbejdet med at bruge data til at understøtte kvalitetsudvikling.