Klynger

Klyngepakker

Klyngerne er faglige fællesskaber, der sætter fokus på udvikling og læring.

Vores klyngepakker er udviklet for at styrke processen med at omsætte data til kvalitet gennem udvikling og læring, og som inspiration og hjælp til klyngearbejdet.

Pakkerne bliver løbende udviklet i 3 hovedkategorier:

  • Indikatorer i forhold til anbefalinger i nye vejledninger fra DSAM (fx anbefaling om fodundersøgelse mindst én gang årligt)
  • Indikatorer for rationel farmakoterapi – knyttet til arbejdet i Lægemiddelenheden
  • Indikatorer der knytter sig til nye overenskomstkrav eller økonomi (fx OK18 krav om antal lungefunktionsundersøgelser eller antal forløbsprogrammer, der er opstartet)

I støttepakkerne er der konkret hjælp at hente både til den organisatoriske del, men også til den del, der helt praktisk handler om, at få meningsgivende dataudtræk fra eget IT-system.

Vi arbejder løbende med at udvikle flere pakker, som nemt kan tages i brug. Vi modtager meget gerne feedback på de enkelte pakker og ideer til nye pakker.