Klynger

Klyngepakker

Klyngerne er faglige fællesskaber, der sætter fokus på udvikling og læring.  For at styrke processen med at omsætte data til kvalitet gennem udvikling og læring, har vi udviklet klyngepakker og støttepakker som inspiration og hjælp til klyngearbejdet.

Pakkerne bliver løbende udviklet i 3 hovedkategorier:

  • Indikatorer i forhold til anbefalinger i nye vejledninger fra DSAM (fx anbefaling om fodundersøgelse mindst én gang årligt)
  • Indikatorer for rationel farmakoterapi – knyttet til arbejdet i Lægemiddelenheden
  • Indikatorer der knytter sig til nye overenskomstkrav eller økonomi (fx OK18 krav om antal lungefunktionsundersøgelser eller antal forløbsprogrammer, der er opstartet)

I støttepakkerne er der konkret hjælp at hente både til den organisatoriske del, men også til den del, der helt praktisk handler om at få meningsgivende dataudtræk fra eget IT-system.

Vi arbejder fortsat på at udvikle flere pakker, som nemt kan tages i brug. Vi modtager meget gerne feedback på de enkelte pakker og ideer til nye pakker.

Skal du i gang med oprettelsen af jeres klynge, har vi udarbejdet en pixi-vejledning, der guider dig igennem trin for trin om, hvordan du gør, og hvad du skal være opmærksom på. Yderligere hjælp kan findes på KiAP´s hjemmeside.

Ligeledes har vi udarbejdet enkle guides for dataudtræk i de enkelte lægesystemer – se “Fra data til kvalitet”.