Ledelse i praksis –ledelseskursus

Ledelse i praksis –ledelseskursus

Ledelse i praksis

POL-S udbyder løbende ledelseskursus, som bygges op omkring jeres aktuelle problemstillinger, som I møder i hverdagen.

Kursusleder Sonja Rasmussen, teamkoordinator POL-S
Underviser Ulrik Lange, konsulenthuset Cubion

Kursets opbygning:

  • Der udarbejdes en individuel personprofil over nettet (Link sendes efter tilmeldingen).
  • Holdet mødes til et fælles introduktionsmøde, som primært ligger om eftermiddagen/aftenen (17-20).
  • Sammen med klinikken arrangereret konsulentbesøg, hvor der tilbagemeldes individuelt og laves en fælles opsamling i klinikken.
  • Kursusdag 1+ 2 afholdes som internat (9.00-20.00 og 9.00-17.00).
  • Kursusdag 3+4 afholdes som enkelt dage. der uddeles kursusbeviser efter endt kursus (9.00-17.00)

Målgruppe
Partnerlæger i kompagniskaber samt læger i samarbejdspraksis og solopraksis.
Det største udbytte opnås, såfremt alle klinikkens ejere deltager.

Forudsætninger for deltagelse
Du/I skal have en erkendelse af behovet for at blive bedre til ledelse enten alene eller i et fællesskab. Desuden er parathed til at dele erfaringer og udfordringer fra klinikkens hverdag med kolleger nødvendig.

Praksisnær undervisning
Alle deltagere får udarbejdet en individuel personlighedsprofil. I forløbet tages udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og udviklingsønsker, og disse kobles til enkle teorier og modeller for professionel ledelse i klinikken. Emnerne er ledelse i fællesskab, personaleledelse, samarbejde, forandringsledelse samt in- og ekstern kommunikation.

Forventet udbytte
Deltagerne opbygger en større kapacitet til at lede klinikken professionelt.
Der opnås indsigt i relevante ledelsesmodeller og ledelsesværktøjer.

Pris:
Prisen for kurset er 2.500 kr.
Kursusafgiften vil blive opkrævet umiddelbart før kursets afholdelse.
Tilmeldingen er bindende og vi forbeholder os retten til at opkræve kursusafgiften ved afmelding.

Ønsker du a vide mere
Se aktuelle kurser til højre under Links
Kontakt teamkoordinator Sonja Rasmussen for yderligere information her.