POL-S på vej med ledelseskursus i foråret 2019

Ledelseskurset LIP (ledelse i praksis) er under udvikling, og POL-S informerer nærmere om indhold, datoer og sted her på siden, forventeligt i november. Kurset udvikles i samarbejde med konsulenthuset Cubion v/Ulrik Lange og er målrettet klinikkers samlede lægegrupper.

Den indledende del af kurset er udarbejdelse af individuelle personprofiler. Der gives både individuel feedback og plenumopsamling af udfordringer og muligheder. Plenum er klinikkens lægegruppe. Denne feedback kan bidrage til øget selvrefleksion, forståelse for andre profilers valg og adfærd og herved skabe grundlag for at udvikle højt ydende teams.

Hvert lægehus vælger, hvilke aktuelle muligheder og udfordringer, de ønsker at bringe med ind som emner i ledelseskurset. Derfor er det specifikke indhold ikke endeligt fastlagt på forhånd. Ledelseskurset vil bestå i en vekselvirkning mellem teori og praksis. Pædagogikken er at gøre undervisningen meget praksisnær, set i et ledelsesperspektiv.

Det giver størst udbytte, klinikkens samlede lægegruppe deltager, men er ikke et krav. Enkeltpersoner kan også få stort udbytte af kurset.

X