Kort introduktion til pakken

KAP-S udbyder i samarbejde med Lægemiddelenheden DGE-pakken “Medicingennemgang og seponering”.

Hvorfor er det så svært at seponere medicin?
Vi har sikkert alle, ved gennemgang af en patients medicin, fundet præparater, som vi tænker burde være stoppet for længe siden. Måske har du fået tilsendt lister over patienter, der får mere end seks præparater og tænkt – ”så mange? ”
Med denne pakke arbejder vi med systematisk medicingennemgang og sparring til specifikke patienters medicinering.

Læs hele DGE-pakken her – Deltagelse er gratis.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser, kontakt Lægemiddelenheden ved Mikala Holt Havndrup på telefon 2917 9236 eller mail lmenheden@regionsjaelland.dk

Vejledninger for udtræk af data i eget lægesystem

X