Om KAP-S

Det er vores opgave at fremme og understøtte de indsatsområder som Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget vedtager, og vi lytter gerne til jeres forslag til projekter og kurser eller jeres erfaringer med projektmetoder, redskaber m.v.

Projektkontoret omfatter to datakonsulenter, fem Kvalitets- og Efteruddannelseskonsulenter samt de faste medarbejdere. Projektkontorets funktion og opgaver er at yde sparring, rådgivning og projektstøtte, samt facilitere samarbejde mellem konsulentfunktioner og andre aktive interessenter.

Desuden at initiere iværksættelse af projekter og aktiviteter besluttet af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget, herunder strategi og handlingsplan 2017-18.

Vi kan træffes dagligt ml. kl. 9.00-15.00 (fredag kl. 9.00-14.00).

Missionen er at ruste almen praksis til fortsat at arbejde på at forbedre befolkningens sundhed og levere de ydelser, som patienterne har behov for på en effektiv og sammenhængende måde.

Mød KAP-S

Heidi Mortensen

Sekretariatsleder

Daglig ledelse af sekretariatet

20 48 56 99
heidim@regionsjaelland.dk

Annika Uth

Projektkoordinator

Projektstøtte, rådgivning og sparring

26 13 76 10
au@regionsjaelland.dk

Sonja Rasmussen

Teamkoordinator

Organisation & ledelse

93 57 00 88
 sora@regionsjaelland.dk

Lisbet Ellebæk Trustrup

Akkrediteringskoordinator

93 56 61 95
ltrh@regionsjaelland.dk

Jeanette J Andersen

Datakonsulent og sygeplejerske

20 87 19 06
jeae@regionsjaelland.dk

Thomas S Nielsen

Datakonsulent

51 68 02 85
tshni@regionsjaelland.dk

Kirsten Kristensen

KE-konsulent

Praktiserende læge

51 50 34 08
kik@dadlnet.dk

Jacob F Olsen

KE-konsulent

Praktiserende læge

40 20 44 68
 olsen@dadlnet.dk

Rune Søgaard Ahrensberg

KE-konsulent

Praktiserende læge

61 69 61 40
 runeahrensberg@live.dk

Christina Svanholm

KE-konsulent

Praktiserende læge

61 77 87 80
clsvanholm@gmail.com

Jacob Houmann-Hammer

KE-konsulent

Praktiserende læge

61 69 35 74
jhh@hlctr.dk

Anja Charlotte Jensen

Administrativ medarbejder

93 56 66 70
ancje@regionsjaelland.dk

X