Om KAP-S

Det er KAP-S’ opgave at fremme og understøtte de indsatsområder som Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget vedtager, og vi lytter gerne til jeres forslag til projekter og kurser eller jeres erfaringer med projektmetoder, redskaber m.v.

Projektkontoret omfatter to datakonsulenter, fem Kvalitets- og Efteruddannelseskonsulenter samt de faste medarbejdere. Projektkontorets funktion og opgaver er at yde sparring, rådgivning og projektstøtte, samt facilitere samarbejde mellem konsulentfunktioner og andre aktive interessenter.

Desuden at initiere iværksættelse af projekter og aktiviteter besluttet af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget, herunder strategi og handlingsplan 2017-18.

Vi kan træffes dagligt ml. kl. 9.00-15.00 (fredag kl. 9.00-14.00).

Missionen er at ruste almen praksis til fortsat at arbejde på at forbedre befolkningens sundhed og levere de ydelser, som patienterne har behov for på en effektiv og sammenhængende måde.

Mød KAP-S

Heidi Mortensen

Sekretariatsleder

Daglig ledelse af sekretariatet

20 48 56 99
heidim@regionsjaelland.dk

Annika Uth

Projektkoordinator

Projektstøtte, rådgivning og sparring

26 13 76 10
au@regionsjaelland.dk

Anja Charlotte Jensen

Administrativ medarbejder

93 56 66 70
ancje@regionsjaelland.dk

Datakonsulent Jeanette Jonna Andersen

Jeanette J Andersen

Datakonsulent og sygeplejerske

20 87 19 06
jeae@regionsjaelland.dk

Thomas S Nielsen

Datakonsulent

51 68 02 85
tshni@regionsjaelland.dk

Sonja Rasmussen

Teamkoordinator

Organisation & ledelse

93 57 00 88
 sora@regionsjaelland.dk

Jacob Houmann-Hammer

KE-konsulent

Praktiserende læge

61 69 35 74
jhh@hlctr.dk

Jakob Olsen

KE- og akkrediteringskonsulent

Praktiserende læge

40 20 44 68
 olsen@dadlnet.dk

Rune Søgaard Ahrensberg

KE-konsulent

Praktiserende læge

61 69 61 40
 runeahrensberg@live.dk

Vakant

KE-konsulent

X