Dansk Selskab for Patientsikkerhed d. 30. og 31. oktober har Konference om patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen

Nyheder