Kære gruppeleder

Du får her et lille nyhedsbrev fra KAP-S vedrørende DGE, hvor vi har arbejdet med nogle nye tiltag.

DGE-pakker
Vi har udarbejdet nogle pakker til jer DGE- grupper, som I kan bruge eller lade jer inspirere af. Vi har lige nu 9 pakker omhandlende tidlig opsporing af kræft, samtaler til god personaleledelse m.fl. Vi arbejder på at udvikle flere pakker, de vil løbende blive lagt på vores hjemmeside. DGE-pakkerne kan ses hjemmesiden.

DGE håndbog
For at minimere dit arbejde som gruppeleder i forhold til den administrative del, har vi skrevet en håndbog, der kort opridser rammerne for DGE i Region Sjælland. Bagerst i håndbogen finder du vejledninger til, hvordan du fx sender en faktura via dge-sjaelland.dk.

Har du udfordringer med siden, er du selvfølgelig stadig meget velkommen til at kontakte sekretariatet ved Anja Jensen på telefon 9356 6670 eller på mail: ancje@regionsjaelland.dk

Genregistrering af DGE-gruppe
Som noget nyt har du som gruppeleder ansvar for at gå ind på dge-sjaelland.dk og genregistrere gruppen, hvert år inden den 31. december. Vejledningen til dette kan findes på side 37 i håndbogen for DGE-Sjælland. Det kan evt. gøres, når du er inde og evaluere årets sidste møde. Vi har brug for fremadrettet at vide, at alle registrerede DGE-grupper fortsat er aktive.

Alle aktive DGE-grupper vil løbende blive kontaktet af efteruddannelsesvejlederne, med henblik på understøttelse af gruppens arbejde.

Gruppeledertræf
Vi har netop afholdt gruppeledertræf, hvor vi dels gennemgik de nye tiltag, og dels havde fokus på gruppelederens rolle. Det var nogle gode dage, og vi håber rigtig meget at se så mange af jer som muligt til næste års gruppeledertræf.

Næste år afholdes gruppeledertræffet den 27.-28. september 2019, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Sidder du med en ide til, hvad næste års gruppeledertræf kunne handle om, hører vi gerne fra dig.

Med venlig hilsen

Efteruddannelsesvejlederne
Rune Søgaard Ahrensberg
Jakob F. Olsen

Sekretariatet
Heidi Mortensen, sekretariatsleder
Anja Jensen, sekretær

X