Nyt fra POL-S
POL-S

Nyt fra POL-S

Ledelse i praksis – bliv en bedre leder (-gruppe)

POL-S udbyder i 2019 for anden gang et ledelseskursus;  “Ledelse i praksis – bliv en bedre leder (-gruppe).”

Målgruppen for ledelseskurset er dig, som er partnerlæge i kompagniskaber, i samarbejdspraksis eller solopraksis. Vi anbefaler, at hele ledergruppen i en klinik deltager, da det kan styrke jeres ledelsesgruppe og jeres forståelse og samarbejde med hinanden og personalet.

Det er et tilbud om praksisnær undervisning, hvor der tages udgangspunkt i de udfordringer og fremtidsmuligheder, som du sammen med de andre deltagere vælger at bringe med ind i forløbet.

Alle får udarbejdet en individuel personlighedsprofil (Jung type indikator). Selve udarbejdelsen af den individuelle profil gøres på nettet.
Efterfølgende kommer underviseren på ledelseskurset ud til dig i klinikken med individuel feedback og med afsluttende plenumopsamling i hele ledergruppen i klinikken. Plenumopsamlingen har fokus på gruppens muligheder og udfordringer ud fra de individuelle profiler.

Du kommer gennem emner som:

  • Ledelse i fællesskab
  • Personaleledelse
  • Samarbejde
  • Forandringsledelse
  • Intern- og ekstern kommunikation

Dit udbytte af ledelseskurset vil være indsigt i relevante ledelsesmodeller og ledelsesværktøjer, et større blik for dig selv og resten af ledergruppen, herunder jeres muligheder for at løfte ledelsesopgaven endnu bedre og samtidigt øge kapaciteten til at lede klinikken.

Praktisk omkring ledelseskurset

Ulrik Lange fra konsulenthuset Cubion er underviser på ledelseskurset. Han har stor erfaring med at udvikle og gennemføre ledelseskurser for praktiserende læger.

Prisen er 2.500 kr. pr. deltager inkl. forplejning og overnatning.

Kurset søges godkendt hos Efteruddannelsesfonden som selvvalgt efteruddannelse.

Kurset starter med introduktionsmøde (fyraftensmøde) den 20. august 2019. Derefter er der heldagskurser den 4. og 5. oktober som internat, den 5. november samt den 10. december 2019.

Ledelseskurset afholdes på Sørup Herregård.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte kursusleder og teamkoordinator i POL-S Sonja Rasmussen via mail sora@regionsjaelland.dk eller telefon: 9357 0088