Nyt fra POL-S
POL-S

Nyt fra POL-S

Ny POL-S skabelon

Mangler klinikken inspiration til afholdelse af personalemøder, der på en time giver gensidig og relevant information og inspiration, der både styrker arbejdsglæde og effektivitet, så er der hjælp at hente.

På vores hjemmeside er der kommet en ny skabelon, der kan hentes og bruges direkte. Husk det er altid muligt at få sparring fra POL-S koordinator om, hvordan I holder gode møder der skaber fremdrift og sammenhold.

Har du bedst tid til at tale, når du er færdig med patienterne, så kan du på mail sora@regionsjaelland.dk bestille en sen eftermiddags telefonsamtale.

 

Guide til personalemøde, en hjælp til strukturering og forventningsafstemning

POL-S har udviklet en skabelon til dig, der ønsker et overblik over vigtige mødeelementer.

Guiden henvender sig til mødelederen, som har ansvaret for at facilitere jeres møder på bedste vis, og dermed udnytte jeres tid bedst muligt.

Selve guiden indeholder fem mødepunkter til mødelederen, derudover er der en dagsorden som, alt efter mødets formål, kan følges samt få tilføjet flere punkter.

Guiden kan hjælpe jer med at overholde en ensartet mødestil, der skaber en strukturering og fællesforståelse for jeres møder i fremtiden.

Ydermere har den også til formål, at give alle jer deltagende inspiration til møderne samt en fælles energi, der kan være med til at styrke effektiviteten af jeres møder.

POL-S håber derfor, at skabelonen kan være med til at styrke jeres arbejdsglæde, så den også mærkes til jeres personalemøder.

 

Ledelse i praksis – bliv en bedre leder (-gruppe)

POL-S udbyder i 2019 for anden gang et ledelseskursus;  “Ledelse i praksis – bliv en bedre leder (-gruppe).”

Målgruppen for ledelseskurset er dig, som er partnerlæge i kompagniskaber, i samarbejdspraksis eller solopraksis. Vi anbefaler, at hele ledergruppen i en klinik deltager, da det kan styrke jeres ledelsesgruppe og jeres forståelse og samarbejde med hinanden og personalet.

Det er et tilbud om praksisnær undervisning, hvor der tages udgangspunkt i de udfordringer og fremtidsmuligheder, som du sammen med de andre deltagere vælger at bringe med ind i forløbet.

Alle får udarbejdet en individuel personlighedsprofil (Jung type indikator). Selve udarbejdelsen af den individuelle profil gøres på nettet.
Efterfølgende kommer underviseren på ledelseskurset ud til dig i klinikken med individuel feedback og med afsluttende plenumopsamling i hele ledergruppen i klinikken. Plenumopsamlingen har fokus på gruppens muligheder og udfordringer ud fra de individuelle profiler.

Du kommer gennem emner som:

  • Ledelse i fællesskab
  • Personaleledelse
  • Samarbejde
  • Forandringsledelse
  • Intern- og ekstern kommunikation

Dit udbytte af ledelseskurset vil være indsigt i relevante ledelsesmodeller og ledelsesværktøjer, et større blik for dig selv og resten af ledergruppen, herunder jeres muligheder for at løfte ledelsesopgaven endnu bedre og samtidigt øge kapaciteten til at lede klinikken.

Praktisk omkring ledelseskurset

Ulrik Lange fra konsulenthuset Cubion er underviser på ledelseskurset. Han har stor erfaring med at udvikle og gennemføre ledelseskurser for praktiserende læger.

Prisen er 2.500 kr. pr. deltager inkl. forplejning og overnatning.

Kurset søges godkendt hos Efteruddannelsesfonden som selvvalgt efteruddannelse.

Kurset starter med introduktionsmøde (fyraftensmøde) den 20. august 2019. Derefter er der heldagskurser den 4. og 5. oktober som internat, den 5. november samt den 10. december 2019.

Ledelseskurset afholdes på Sørup Herregård.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte kursusleder og teamkoordinator i POL-S Sonja Rasmussen via mail sora@regionsjaelland.dk eller telefon: 9357 0088