Nyttige links

Lægemiddelenheden

Lægemiddelenheden samarbejder med almen praksis og sygehusene for at fremme rationel farmakoterapi i region Sjælland.

Kommunale praksiskonsulenter

Du kan finde en oversigt over de kommuniale konsulenter i Region Sjælland via Sundhed.dk.

Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser

Enheden for Patiensikkerhed vil som noget nyt begynde at give eksempler på UTH’er og hvad du kan lære af dem. Ønsker du at læse mere om, patientsikkerhed og utilsigtede hændelser (UTH), kan du enten læse mere om det på Sundhed.dk eller på vores egen hjemmeside.

Lægeforeningen

På laeger.dk, kan du finde informationer om Lægeforeningen. Lægeforeningen varetager lægers interesser og arbejder for at fremme kollegialitet og høj faglighed blandt læger. Foreningen er repræsenteret i alle landets fem regioner med regionale bestyrelser.

Sundhedstilbud

I region Sjælland, såvel som i de andre regioner og kommuner landet over, findes der en lang række gratis sundhedstilbud, borgerne kan tage i mod, hvis de har en sygdom.

Praksisinformation

Find informationer om praksis via Sundhed.dk. I almen praksis dækker siden information vedr. Patientforløb, lægemidler, administration, konsulenthjælp, uddannelse og insatsområder.

Broen til bedre sundhed

Broen til bedre sundhed arbejder med en bred vifte af aktiviteter, der skal skabe bedre folkesundhed og lighed på Lolland-Falster. Ideen bag det unikke udviklingsprogram er at bygge en bro på tværs og sammen udvikle tilbud og indsatser.

Kvalitetsdata

Her på siden finder du DDKM, UTH og andre kvalitetsdatabaser via Sundhed.dk.

X