Kort introduktion til pakken

KAP-S udbyder i samarbejde med Lægemiddelenheden klyngepakken “Farmakologisk behandling for overaktiv blære”.
Formålet med denne klyngepakke er, at belyse ordinationsmønstret for patienter i farmakologisk behandling af overaktiv blære. Med udgangspunkt i egne data, trukket af Lægemiddelenheden, drøfter vi hvordan, der følges op på behandlingen.

Læs hele klyngepakken her – Deltagelse er gratis.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser, kontakt Lægemiddelenheden ved Mikala Holt Havndrup på telefon 2917 9236 eller mail lmenheden@regionsjaelland.dk

X