Ledelses-og organisationsudvikling i almen praksis

Pol-S ( Praksisudvikling, Organisation og Ledelse –Sjælland ) er et nyt tilbud med konsulentbistand til lederudvikling og organisationsudvikling.

Som klinikejer kan du via mail eller mobilopkald bestille et kaffemøde, hvor POL-S teamkoordinator kommer på klinikken til en afklarende snak.

Kontaktoplysninger til teamkoordinator:

Sonja Rasmussen
Tlf : 93 57 00 88
Mail : sora@regionsjaelland.dk

Min baggrund :
Jeg er uddannet cand. scient. pol, systemisk coach, systemisk proceskonsulent, facilitator og konfliktmægler.

Jeg har mange års erfaring med ledelses- og organisationsudvikling både fra sundhedsområdet og andre brancher.

Det giver mig arbejdsglæde at hjælpe andre til mere arbejdsglæde og bedre performance. Jeg tror på, at vi alle går på arbejde for at få muligheden for at gøre en positiv forskel.

Når vi lykkes med det, så er vi mere robuste og har mere overskud både på arbejde og derhjemme.

X