Ved målrettet brug af MUS løftes trivsel, motivation og produktivitet – til gavn for hele klinikken.

For at der skal være værdi af MUS, kræver det en bevidst forberedelse og en struktureret opfølgning. Her er skemaet til opfølgningen.
MUS handler om forventningsafstemning både fra leder og medarbejder. De centrale spørgsmål er: hvor vil vi gerne hen det kommende år, og hvad er vores vurdering af indsats og resultater i det forgangne år.

Når formål med MUS er kendt og klart af alle på klinikken, er det lettere at gennemføre en god MUS. Når opfølgningen sker som aftalt, så er MUS med til at skabe værdi for klinikken. Uden opfølgning kan det nemt blive spild af tid, og det kan give anledning til frustration og manglende motivation hos medarbejderne.

Det gode MUS skema er det der passer til jeres værdier og jeres hverdag – og det må gerne være så enkelt og overskueligt som muligt. Her er POL-S´version af et godt skema.

Det skal være skemaer for samtalernes skyld – og ikke samtaler for skemaernes skyld!

Måske lyder det tidskrævende, men faktisk bruges der mindre tid på MUS, når en aftalt og velstruktureret plan følges. Det gode forarbejde bidrager til, at tiden brugt på MUS er en god investering.

Få tips og gode råd til håndtering af de tre faser i MUS: forberedelse, gennemførelse og opfølgning

Vi har et tilbud om at designe jeres eget enkle MUS-skema – det er nemt og gratis.
Her er en samling gode råd og tips.

Tips og gode råd om MUS

Nyttige artikler omhandlende MUS:

MUS´en afslører dig

Opskrift på den gode MUS samtale

Kontakt POL-S  hvis I ønsker tydeligere forventningsafstemning og bedre opgaveløsning:
sora@regionsjaelland.dk
mobil 9357 0088

X