3. Styrk arbejdsglæden – det er en god investering

Travlhed og pres – et vilkår i klinikkernes hverdag. Arbejdsglæde er kilde til mere motivation, produktivitet og ide udvikling. Når vi er glade for at gå på arbejde, så giver vi lidt mere af os selv, og vi bidrager til et godt arbejdsklima. Vi bliver mere opmærksomme på vores kollegaer, vi giver gerne en hjælpende hånd til kollegaen, og kommer med forslag til forbedringer på arbejdspladsen. Det er den gode cirkel.

Mere opmærksomhed på arbejdsglæden

Arbejdsglæden skal have opmærksomhed – ligesom en plante, der vokser ved at få vand og gødning. Ved manglende opmærksomhed på arbejdsglæde og manglende håndtering af problemer, kan det føre til stress, dårligt arbejdsklima, dårlig opgaveløsning, øget sygefravær og dermed ekstra travlhed. Det er den onde cirkel. Situationen kan opleves som fastlåst, og det går heller ikke over af sig selv.

Det gode budskab er, at ofte skal der ikke så stor indsats til for at styrke arbejdsglæden.

Hvad kan der gøres?

I kan bruge skemaet her til en drøftelse på et personalemøde – spørgsmålene er tænkt som inspiration til f.eks. et personalemøde. I kan få gratis konsulentbistand fra POL-S til alle led i processen. Det kan f.eks. være en 3 timers workshop på klinikken, hvor I drøfter og laver aftaler om ændringer (arbejdsgange, opgaveløsning, intern og ekstern kommunikation o.m.a.).

Artikel vedrørende arbejdsglæde fra hjemmesiden Lederweb kan læses her.

Ofte kan små ændringer, der er besluttet i fællesskab have en stor virkning for trivsel og produktivitet.

Ønsker i større produktivitet og mere arbejdsglæde?

Tag kontakt til POL-S, og lad os se hvordan vi kan fremme produktiviteten og arbejdsglæden i din klinik. Se hvad vi yder bistand til.

Sonja Rasmussen
E-mail.: sora@regionsjaelland.dk
Mobil (+45) 93 57 00 88

X