6. Effektive møder

Personalemøder kan være tidsrøvere, holdeplads for brok og uden virkning – hvem har gavn af det?  Få inspiration og sparring til at holde kortere og mere effektive møder, som I går inspirerede og opløftede fra – det bidrager til arbejdsglæde og udvikling.

Oplever du, at jeres arbejdsplads bruger for meget tid på møder med et for lille udbytte, eller bruges der for lidt tid på møder, så spørgsmål af fælles interesse afklares ”drypvis”, og det giver anledning til uklarhed og misforståelser.

Som en hjælp til at drøfte om jeres møder er effektive, kan du her hente en guide med spørgsmål til inspiration og overvejelse. Guiden gør klart, hvilke møder i internt afholder, hvilke emner der bliver drøftet og er indholdet målrettet deltagerkredsen. Læs eventuelt vores afsnit om arbejdsglæde og de andre former for konsulentbistand vi yder.

Ønsker I større produktivitet og arbejdsglæde?

Tag kontakt til POL-S, og lad os se hvordan vi kan fremme produktiviteten og arbejdsglæden i din klinik. Se hvad vi yder bistand til.

Sonja Rasmussen
E-mail.: sora@regionsjaelland.dk
Mobil (+45) 93 57 00 88

X