5. Intelligent opgaveglidning i almen praksis

Det er et vilkår i mange klinikker, at der er et meget stort tidspres, og patienterne oplever lange ventetider. Intelligent opgaveglidning er en oplagt mulighed for, at lægerne kan nå at se flere patienter på en dag.

Hvad der er intelligent opgaveløsning på jeres klinik, har I selv svaret på. Det intelligente ligger i, at I overvejer og tilrettelægger den opgaveglidning, der passer bedst til jeres patienter og personale.  Her er en guide, som I kan bruge i jeres overvejelser, forberedelser og opfølgning på opgaveglidning.

Artikel: Opgaveglidning i Almen Praksis

Praktiserende læge Sif Kielgast, Roskilde kommer fra en klinik, hvor der er høstet mange erfaringer med opgaveglidning, og hun deler i denne artikel ud af sine erfaringer. Artiklen giver et bud på de fordele, man kan opnå og samtidig de udfordringer, man skal være opmærksomme på.

Gratis konsulentbistand

POL-S tilbyder gratis konsulentbistand til fx en workshop, hvor I drøfter, hvordan I på jeres klinik laver den bedste opgaveglidning. Se hvad mere vi yder bistand til.

Sonja Rasmussen
E-mail.: sora@regionsjaelland.dk
Mobil (+45) 93 57 00 88

X