POL-S

Intelligent opgaveglidning

Intelligent opgaveglidning er en oplagt mulighed for, at lægerne kan nå at se flere patienter på en dag.

Det er et vilkår i mange klinikker, at der er et meget stort tidspres, og patienterne oplever lange ventetider. Intelligent opgaveglidning er en oplagt mulighed for, at lægerne kan nå at se flere patienter på en dag.

Hvad der er intelligent opgaveløsning i jeres klinik, har I selv svaret på. Det intelligente ligger i, at I overvejer og tilrettelægger den opgaveglidning, der passer bedst til jeres patienter og personale.

Praktiserende læge Sif Kielgast fra Roskilde kommer fra en klinik, hvor der er høstet mange erfaringer med opgaveglidning. I en kort artikel deler hun sine erfaringer og giver et bud på fordele og udfordringer, man skal være opmærksomme på ved opgaveglidning.

Artiklen ses til højre under Links.