POL-S

Konsulentbistand

POL-S tager udgangspunkt i klinikkens egne visioner, aktuelle udfordringer og konkrete ønsker om hjælp.

Tilbud 

Vi kommer ikke og presser bestemte modeller og løsninger ned over jeres hverdag, men vi understøtter en proces, hvor I på en konstruktiv måde selv finder nye svar og løsninger.

Formen kan fx være en coachende samtale med klinikejere i forhold til ledelsesudfordringer. Det kan også være facilitering af workshop med klinikkens personale fx i forhold til godt teamsamarbejde.
Udbudte tilbud fra POL-S kan være følgende:

  • Ledercoaching og ledersparring
  • Trivsel og arbejdsglæde på klinikken
  • Intern kommunikation
  • Optimering af arbejdsgange og opgaveglidning
  • Strategiudvikling og værdiafklaring
  • Konflikthåndtering
  • Stresshåndtering/Arbejdsglæde
  • Opstartshjælp til nyetablerede klinikker
  • Rådgivning om personalesamtaler fx MUS