RKKP

Har du spørgsmål til RKKP? eller er din praksis endnu ikke kommet i gang med brugen af RKKP, så kontakt KAP-S Datakonsulenter og book et gratis online eller fysisk møde.

Alle i din praksis kan deltage, og undervisningen tager udgangspunkt i egne data og eget lægesystem.

Vi kommer rundt om:

  • Hvad får vi som praksis ud af indberette til RKKP ?
  • Hvorfor skal vi indberette, og kan vi lade være?
  • Hvordan indberetter vi til RKKP?
  • Hvor ofte skal vi indberette?
  • Hvem indberetter, og hvordan kan vores arbejdsgange være?
  • Hvor ryger data hen, og hvem kan se dem?
  • Honorering for indberetning

Book et gratis virtuelt eller fysisk besøg

[email protected]

.

“Viden til et bedre sundhedsvæsen” – det er essensen af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

RKKP har til formål at forbedre befolkningens sundhed og livskvalitet gennem datastøttet udvikling af sundhedsvæsenet til gavn for borgere og patienter. Grundlag er en unik kombination af klinisk forankring, ekspertviden og mangeårig erfaring med at indsamle, analysere og fortolke data samt formidle viden fra de kliniske kvalitetsdatabaser.

På udvalgte diagnoseområder er almen praksis forpligtet til at indberette data til fx Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom og Dansk Voksen Diabetes Database. 

Hvilken betydning har projektet/aktiviteten for almen praksis?
Klinikkerne skal mindst en gang om året indberette alle diagnosticerede KOL- og diabetespatienter, som passes i almen praksis. Indberetningerne er aftalt i OK18 med afsæt i lovpligtigt indberetninger til kliniske kvalitetsdatabaser. 

Det er vigtigt at undersøge og vise, hvor god behandlingskvaliteten i almen praksis er, inden for de enkelte sygdomme. Derfor er der brug for, at alle også bidrager med data. Med indberetningerne får praksis igen mulighed for at se indikatorrapporter på egne data, og det bliver muligt at se anonymiserede opgørelser på klyngeniveau.