Støtte til kvalitetsudvikling

Der ydes støtte til kvalitetsudvikling’s aktiviteter, der øger kvaliteten i almen praksis. Dette kan både være egentlige kvalitetsudviklingsprojekter eller efteruddannelsesaktiviteter.

Udvalgets midler anvendes primært som støtte til gennemførelse af projekter, og er ikke beregnet til aktiviteter i drift.
Der vil foreligge en handlingsplan for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets virke, hvor visse temaer og områder er aftalt i Overenskomsten og derfor vil nyde fortrinsret.

Handleplan 2017 – 2018

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har i en handleplan beskrevet de overordnede indsatsområder og aktiviteter for perioden 2017-2018.
I handleplanen er der taget udgangspunkt i følgende prioriterede indsatsområder:

 • Systematisk Efteruddannelse
 • Lighed i sundhed
 • Multimorbiditet
 • Organisation og ledelse
 • Akkreditering
 • Medicinordination
 • Sammenhæng i patientforløb
 • Forskning i almen praksis

Du kan læse handleplanen her


Ansøgninger

Hvis du ønsker at starte et projekt eller efteruddannelsestiltag, hvor du ønsker at søge støtte til kvalitetsudvikling, kan du søge midler fra Pulje til Kvalitetsudvikling og Efteruddannelse for almen praksis i Region Sjælland.

Der anvendes et særligt skema: Download ansøgningsskema
Ansøgning mailes til KAP-S: kap-s@regionsjaelland.dk

Ansøgningen skal være udvalget i hænde, senest 2 måneder inden KEU-mødet.

Mødedatoerne for KEU i 2018 er som følge:

 • 14. marts 2018
 • 23. maj 2018
 • 13. september 2018
 • 8. november 2018

Rådgivning om projektudvikling og ansøgning

Har du behov for rådgivning eller sparring i forbindelse med projektudvikling eller den konkrete projektansøgning, er der hjælp at hente hos KAP-S.
Projektkoordinator Annika Uth, mail:au@regionsjaelland.dk


Afrapportering

Det forventes, at samtlige Kvalitets- og Efteruddannelsesaktiviteter bliver evalueret mhp. at optimere disse aktiviteter fremadrettet samt formidlet mhp. at udbrede viden om disse aktiviteter.

Der anvendes et særligt skema: Download afrapporteringsskema
Afrapporteringsskema mailes til KAP-S: kap-s@regionsjaelland.dk

X