Støtte til kvalitetsudvikling

Der ydes støtte til aktiviteter, der øger kvaliteten i almen praksis. Dette kan både være egentlige kvalitetsudviklingsprojekter eller efteruddannelsesaktiviteter.

Udvalgets midler anvendes primært som støtte til gennemførelse af projekter, og er ikke beregnet til aktiviteter i drift.
Der vil foreligge en handlingsplan for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets virke, hvor visse temaer og områder er aftalt i Overenskomsten og derfor vil nyde fortrinsret.

Handleplan 2017 – 2018

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har i en handleplan beskrevet de overordnede indsatsområder og aktiviteter for perioden 2017-2018.
I handleplanen er der taget udgangspunkt i følgende prioriterede indsatsområder:

  • Systematisk Efteruddannelse
  • Lighed i sundhed
  • Multimorbiditet
  • Organisation og ledelse
  • Akkreditering
  • Medicinordination
  • Sammenhæng i patientforløb
  • Forskning i almen praksis

Du kan læse handleplanen her


Ansøgninger

Hvis du ønsker at starte et projekt eller efteruddannelsestiltag, kan du søge midler fra Pulje til Kvalitetsudvikling og Efteruddannelse for almen praksis i Region Sjælland.

Der anvendes et særligt skema: Download ansøgningsskema
Ansøgning mailes til KAP-S: kap-s@regionsjaelland.dk

Rådgivning om projektudvikling og ansøgning

Har du behov for rådgivning eller sparring i forbindelse med projektudvikling eller den konkrete projektansøgning, er der hjælp at hente hos KAP-S.
Projektkoordinator Annika Uth, mail:au@regionsjaelland.dk


Afrapportering

Det forventes, at samtlige Kvalitets- og Efteruddannelsesaktiviteter bliver evalueret mhp. at optimere disse aktiviteter fremadrettet samt formidlet mhp. at udbrede viden om disse aktiviteter.

Der anvendes et særligt skema: Download afrapporteringsskema
Afrapporteringsskema mailes til KAP-S: kap-s@regionsjaelland.dk

X