Økonomi og faktura

Har du brug for at sende KAP-S en faktura? KAP-S gør brug af regionens IT-systemer og modtager derfor kun elektroniske fakturaer.

Jævnfør Lov nr. 798 om offentlige betalinger, er Region Sjælland forpligtet til udelukkende at modtage regninger i elektronisk form. Dette betyder, at vi er berettiget til at udskyde betalingen af en faktura, indtil den bliver fremsendt elektronisk.

Er du i tvivl om, hvilke fremgangsmåder der kan benyttes, henvises til www.virk.dk, som indeholder al relevant information om elektronisk fakturering. Her er det også muligt at indtaste sin egen faktura. OBS: Honorar og kørepenge er ikke momsbelagt, og du skal derfor, hvis du bruger www.virk.dk, huske at klikke fluebenet væk i kassen “25 pct. moms”.

Krav til faktura

Vi gør opmærksom på følgende vigtige oplysninger, som skal påføres en faktura til Region Sjælland:

  • EAN nummer: 5798002040319
  • Rekvirentens navn: Annika Uth
  • Rekvirentens afdeling: KAP-S

Bemærk venligst at vores betalingsbetingelser er 30 dage netto.

Vi gør opmærksom på, at for at kunne fakturere elektronisk til offentlige virksomheder skal afsender bruge et CVR-nummer eller et CPR-nummer.

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Annika Uth på mail Au@regionsjaelland.dk eller telefon 93 56 66 70.

På virk.dk kan du få hjælp til at sende en elektronisk faktura

Udvalgets midler anvendes primært som støtte til gennemførelse af projekter, og er ikke beregnet til aktiviteter i drift. Der vil foreligge en handlingsplan for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets virke, hvor visse temaer og områder er aftalt i Overenskomsten og derfor vil nyde fortrinsret.

Søger du støtte?

KAP-S yder støtte til aktiviteter, der øger kvaliteten i almen praksis.

Ønsker du at starte et projekt eller efteruddanelsestiltag, hvor du ønsker at søge støtte til kvalitetsudvikling? Vi har en hel side dedikeret til at søge støtte til kvalitetsudvikling, hvor du kan læse meget mere, om hvordan du får dit projekt støttet af puljen for Kvalitetsudvikling og Efteruddannelse for almen praksis i Region Sjælland.

X