Kort introduktion til pakken

KAP-S udbyder i samarbejde med lægefaglig konsulent Berit Lassen klyngepakken “KOL og spirometri”.
I OK 18, er der en forventning om, at andelen af spirometri-undersøgelser øges. Praksispersonalet kan varetage disse spirometrier, og der er mulighed for, at de kan varetage årskontroller på KOL patienter.

Formålet med denne klyngepakke er at understøtte jer i klyngen med at belyse, hvor mange spirometrier, der udføres i jeres praksis, og hvordan der kan leves op til kravene i OK18.
Hvordan sikres kvaliteten af spirometri og årskontrol ved opgaveglidning, når arbejdet med KOL-patienter omorganiseres, og spirometrier og årskontroller uddelegeres til praksispersonalet?

Læs hele klyngepakken her – Deltagelse er gratis.

Ved spørgsmål relateret til pakken samt rekvirering af underviser, kontakt lægefaglig konsulent: Berit Lassen på tlf.: 5188 2575 eller via mail: Berit.lassen@dadlnet.dk

Vejledninger for udtræk af data i eget lægesystem kan ses her.

X