Praksisdag
Kurser og arrangementer

Praksisdag

Indstilling til Poul Brix Initiativpris
Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets Initiativpris er en anerkendelse til en person fra almen praksis, som har gjort en særlig indsats for at engagere, inspirere og mobilisere læger og praksispersonale inden for kvalitetsudviklingsarbejdet i Region Sjælland.

Udvalget vil vægte kandidater, der enten gør en ekstraordinær indsats for at profilere almen medicin på kvalitetsudviklingsområdet, har gjort en særlig indsats i arbejdet med organisationsudvikling inden for almen praksis, eller har vist vejen i forhold til at sikre rekruttering og/eller generationsskifte i almen praksis.

Initiativprisen er opkaldt efter Poul Brix Jensen (1942-2007), som nationalt var pioner i arbejdet med kvalitetsudvikling og tidligere praktiserende læge i Nakskov og direktør i DSAM.

Prisen uddeles efter følgende kriterier
Prisen gives til en person eller gruppe af personer, der ikke alene har gjort en særlig indsats for at fremme kvalitetsudvikling i almen praksis, men også har vist handling og resultater.

  • Der lægges vægt på initiativer, som tager udgangspunkt i dagligdagen i almen praksis og som øger kvalitet og arbejdsglæde i almen praksis
  • Initiativet skal være til fordel og glæde for andre end initiativtageren selv
  • Det anses som positivt, hvis initiativet er skabt på baggrund af et samarbejde mellem flere forskellige praksis i regionen – gerne på tværs af sygehuse og kommuner
  • Det anses som positivt, hvis initiativet viser sig at indeholde mulighed for etablering af nye og spirende initiativer

Se hvonår prisen overrækkes samt hvornår der er indstillingsfrist her.