Store Praksisdag
Kurser og arrangementer

Store Praksisdag

KAP-S afholder Store Praksis hvert år. Store Praksisdag er sponsoreret af Kvaltets- og Efteruddannelsesudvalget.

Du kan se program og dato for det næstkommende arrangement her

Poul Brix Initiativpris

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets Initiativpris er en anerkendelse til en person fra almen praksis, som har gjort en særlig indsats for at engagere, inspirere og mobilisere læger og praksispersonale inden for kvalitetsudviklingsarbejdet i Region Sjælland.

Du kan læse mere om Poul Brix Initiativpris og hvordan du indstiller en kollega til den her.

Prisen uddeles på Store Praksisdag.

Planlægning af Praksisdagene

Programmet for Store Praksisdag og Personaledagene sammensættes af en planlægningsgruppe, der består af KAP-S, praktiserende læger, sygeplejersker og sekretærer.

Ønsker du at være en del af planlægningsgruppen eller at hører mere om arbejdet, er du velkommen til at sende en mail til [email protected].

Planlægningsarbejdet starter året før.

Har du ønsker eller ideer til programmet kan du ligeledes sende dem til [email protected].