Systematisk efteruddannelse

Med overenskomsten fra 2014 blev der indgået en aftale om systematisk efteruddannelse for alle praktiserende læger. Formålet er at styrke kvaliteten i den behandling patienterne modtager i almen praksis i Danmark. Den systematiske efteruddannelse er et supplement til den eksisterende selvvalgte efteruddannelse og har et omfang på tre dage årligt. Du får en forøget takst for tabt arbejdsfortjeneste på 4.500 kroner per dag. En takst, der er tæt på det dobbelte af den, der er gældende for den selvvalgte efteruddannelse.

Den systematiske efteruddannelse skal opfylde samme kriterier som den selvvalgte efteruddannelse, og skal samtidig ligge inden for temaer og emner, som er besluttet i bestyrelsen for Fonden for Almen Praksis, som den tidligere efteruddannelsesfond nu er en del af. Den systematiske efteruddannelse sætter fokus på en række temaer, der er blevet vurderet centrale for arbejdet i almen praksis. Det er temaer, som undersøgelser har vist kan være udfordrende for de praktiserende læger.

Temaerne i den systematiske efteruddannelse er delt i fire dele. De er som følger:

  • Del 1: Den diagnostiske udfordring i almen praksis (3 dage)
  • Del 2: Patienter med kronisk sygdom og multimorbiditet (2 dage)
  • Den døende patient (1 dag)
  • Del 3: Børn og unge i almen praksis (3 dage)
  • Del 4: Psykiske lidelser i almen praksis – når sindet smerter (2 dage)
  • Den ældre skrøbelige patient (1 dag)

Kurser i KAP-S

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland har besluttet, at KAP-S i første omgang skal udbyde kurser inden for de to første dele, altså i forhold til diagnostik, kroniske patienter og multimorbiditet samt den døende patient. KAP-S udbyder et kursus i den døende patient i juni og to i efteråret. I løbet af efteråret vil der også udbydes kursus i diagnostik, mens kursus i kroniske patienter og multimorbiditet udbydes i løbet af foråret 2017.

Du kan finde kurser udbudt af KAP-S her: kap-s.dk/kurser

Du er ikke begrænset til kun at deltage i kurser udbudt af KAP-S. Det står dig frit for at vælge andre udbydere, og du kan derfor eksempelvis vælge kurser udbudt at PLO, de øvrige regioner samt eventuelle private udbydere. Kravet er dog, at kurserne skal forhåndsgodkendes af PLO Efteruddannelse, for at du kan få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste. Det skal derfor fremgå af det pågældende program, at det er en del af den systematiske efteruddannelse.

Udlæg og refusion

Du skal selv betale kursusgebyret, som du efterfølgende kan få refunderet i Fonden for Almen Praksis, som den tidligere efteruddannelsesfond nu er en del af. Du søger refusion på samme måde som under den selvvalgte efteruddannelse. Det er også her, du søger om tabt arbejdsfortjeneste samt kan få dækket transportudgifter på op til 1.500 kroner per kursusaktivitet.

DAK-E’s hjemmeside søger du om refusion og tabt arbejdsfortjeneste. Du skal logge ind på “Dine Kvalitetsdata” i venstre hjørne.

Relevante links

På PLO Efteruddannelses hjemmeside kan du se de kurser, som PLO Efteruddannelse p.t. udbyder under den systematiske efteruddannelse. Du kan se kurserne her. På sigt vil vi også linke til kurser i de øvrige regioner.

Du kan læse mere om systematisk efteruddannelse (og selvvalgt efteruddannelse) i protokollat til gældende overenskomst. Protokollatet finder du her.

 

X